Bude Islámská spolková republika Německo kvůli vepřovému ramadánu odkládat maturitní zkoušky?

Letošní ramadán vyšel podle islámského kalendáře na období od poloviny května do poloviny června. A v německých školách to vyvolalo nečekané problémy, na které ještě před pár lety nejspíš nikdo nepomyslel.

Německá realita – Mu-slimáci a korán

Květen je měsíc, který je již dlouhou dobu na středních školách spojen s maturitními zkouškami. V České republice je posledních 8 let (tedy od doby, kdy byla uvedena do chodu společná část maturitní zkoušky neboli státní maturity) tohle období zpravidla doprovázeno diskusemi o tom, jak maturantům i středoškolským učitelům komplikuje život Cermat. A nutno říci, že co se týká (ne)zvládnutí logistiky, nevyznamenala se tato státem zřízená organizace ani letos. Při odesílání písemných prací z prací z českého jazyka kolaboval příslušný informační systém a i letos se výsledky testů ze společné části studenti dozvídali až na poslední chvíli. Například výsledky zmiňovaných písemných prací z češtiny, které se psaly již 11. dubna, dostali maturanti na naší škole až v tomto týdnu, někteří z nich pouhý den předtím, než šli k ústní zkoušce.

Sousední Německo dost možná také čekají v souvislosti s organizací maturit v budoucnu problémy, ovšem zcela jiného rázu než u nás. Jak jsem se dočetl zde na iDNES v článku redaktorky Jany Šafaříkové, německé školy začínají mít nečekané problémy s ramadánem, tedy s obdobím, které je pro muslimy ve znamení přísného půstu od úsvitu až do západu slunce. A přestože po dětech v předpubertálním věku žádné příkazy islámu zákaz pití a jídla během dne nevyžadují, dle německých učitelů je čím dál více muslimských dětí praktikuje. Chtějí totiž imponovat svým rodičům a být „cool.“

Je logické, že při dodržování takto striktního půstu jsou žáci nesoustředění na výuku, čas od času někteří z nich ve škole i kolabují. A jejich rodiče místo toho, aby svým dětem dodržování přísných pravidel ramadánu rozmluvili, požadují po školách, aby v tomto období zrušily veškeré exkurze či výlety, a aby němečtí učitelé přestali muslimské žáky zkoušet. Letos je přitom problém ještě umocněn tím, že ramadán vyšel podle islámského kalendáře na období od poloviny května do poloviny června, tedy na čas, kdy na středních školách probíhají maturity a závěrečné zkoušky. Nabízí se tak otázka, zda se v budoucnu v Německu či v některých dalších západoevropských zemích, kde počet muslimských obyvatel stále roste, budou kvůli islámskému postnímu měsíci odkládat i maturitní zkoušky…

Problém s dodržováním ramadánu bohužel názorně ukazuje, že soužití islámských obyvatel s ostatními Evropany nebude tak idylické a bezproblémové, jak se nám mnozí politici či představitelé některých lidskoprávních organizací snaží namluvit. Nechci samozřejmě zevšeobecňovat a jistě jsou mezi do Evropy příchozími muslimskými migranty i takoví, kteří chápou, že je třeba přizpůsobit některé své zvyky pravidlům, platícím v zemi, do které se přistěhovali. Jak však vidno, mnozí z nich jsou naopak přesvědčeni, že se Evropa bude přizpůsobovat jim.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském