Doporučujeme lázně Salisbury

Světové lázeňské bedekry by v budoucnosti neměly opomíjet blahodárnost anglického ovzduší, spodních vod a kvalifikovanost personálu v lázních Salisbury. Dokonce i takové nepříjemnosti, jako jsou náhlá setkání s nervověparalytickými jedy, jsou schopni britští lékaři do dvou měsíců bez následků vyléčit a vrátit tak postižené do života.

Svatopluk Otava | foto: archív autora

Prostřednictvím pokrokové britské legislativy jsou lázeňští hosté dokonce vraceni do života v komfortním, jen tak trochu utajeném režimu. (Co kdyby totiž někdo i bez zlého úmyslu prozradil konkurenci, v čem spočívá kouzlo nedostižné ostrovní medicíny, není-liž pravda…?) A jelikož je Salisbury navštěvováno hojně i cestovatelskou komunitou v oboru vysloužilých vyzvědačů, jsou uvedená opatření naprosto na místě.

Nikdy neměř, hlavně řež!

Zmiňovaná pokrokovost britské justice a legislativy je také rozhodně vhodná k následování a ta naše, česká, se z ní jistě vbrzku poučí. Soudní procesy se maximálně urychlí dle pravidla uvedeného v mezititulku, nikoliv dle českého, zpátečnického přísloví „Třikrát měř a jednou řež!“.

Jen si vzpomeňme, když britské soudy jednou a neodvolatelně rozhodly, že třeba umlácení jakéhosi zbloudilého Čecha řetězy jinak zcela bezproblémovou anglickou mládeží je cosi, co vlastně nestojí za řeč a vykonavatele (poněvadž o pachatelích nemůže být ani řeči…), spravedlivě a neodvolatelně osvobodila. Či jak humánně nechala utratit jakési lidské nedochůdče přes protesty rodičů, poněvadž ti si troufli zkoušet své dítě vyléčit v zahraničí. V zahraničí? Když to nedokázali ani v téměř všemocném Salisbury? No, nepomátli se?

Jak se zdá,  neuvěřitelné britské lázeňství tak ovlivňuje nejen legislativu, ale dokonce zlepšuje i policejní vyšetřovací postupy, neboť místnímu bobíkovi je například na jedno šňupnutí jasné, že všechny myslitelné jedovatosti pocházejí ze zlolajné Ruské federace. Pak je třeba špióny v rouše diplomatickém houfně vyhánět, takže i zde pak zavládne osvícenský vliv Salisbury a i zde se od Britů pilně učíme.

Pravda? – no, jasná velezrada!

Kdo by se pak pokusil jakkoli zpochybňovat (poněvadž důkazů netřeba) některé bleskové nálezy britských odborníků, je prostě velezrádce. Nejen ve Velké Británii, ale kdekoli na světě. Tak se i po právu děje šťouravému českému prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž v sobě nenašel ani špetku sounáležitosti k hodnotám, ale pověřil místní bezpečnostní složky (na co má vlasně ta německá pidikolonie vlastní tajné služby?) k nalezení pravdy.

Pravda? A na co? Každý přece ví, že je lepší lhát s hodnotami, než mít pravdu s Rusem! Ještě že jsou v té České vládě nějací ti trochu soudní místodržící jako třeba ministři Stropnický a Šlechtová. Oba ihned správně vyhodnotili situaci v salisburských lázních a ruské špióny promptně vyhnali ve jménu hodnot.

Výsledek? Hledání pravdy je velezrada, zato zasvěcené besedování s novináři o neschopnosti české armády bránit Republiku, o zastaralé výzbroji a nefunkční výstroji („průstřelné vesty“, jak uvedla amazonka Šlechtová na veřejnost nový vojenský terminus technicus) velezrada není. Prezident Zeman totiž neumí novočesky a zaměňuje (ovšem cíleně a v žoldu Ruska!) slova vyrobit a mikrosyntetizovat.

Čeští ministři mají velmi ohebnou páteř. Ale je to přísně tajné…

Jeden by pak nabyl dojmu, že se nejzfušovanější ruská otravná látka (vždyť dle britských médií bylo použito 100 – 150 g binární smrti!) byla dělána i u nás. No, to sice pravda je, ale pravda je přece velezrada! A oznamování neschopnosti českých žoldáků žádná velezrada není, jak už bylo uvedeno. I když Karlička říkala, že k novičokům se vyjadřovat nemůže, poněvadž by musela citovat z přísně tajných materiálů, jaké má jen ona k dispozici! A ona číst tajné zprávy umí! To pan prezident si špatně vyložil pravdu o českém novičoku! Ne paní ministryně!

A ta pitomost o průstřelných vestách našeho mezinárodního četnického sboru se jí při té besedě nějak přimotala do ostatního papírování, národní bezpečnost tím vůbec nemohla být ohrožena. Jistě tentokrát necitovala z tajné dokumentace a – vůbec!, beztak jí tu hloupost podstrčil nějaký omylem nevyhoštěný ruský diplomat. A Karlička už toho ministrování má dost! A zajede si do lázní! Z VIP salónku vojenským speciálem. (Mají v Salisbury letiště…?)