Češi největší rasisté? Aha. Takže černí v JAR bílé nevraždí jako na běžícím pásu?

O Češích, největších rasistech co kdy svět spatřil. Kořeny českého rasistického a xenofobního chování můžeme najít někde ve čtrnáctém století, kdy Romové, tehdy ještě cikáni, přicestovali, přišli, do Evropy. Češi nikdy nepochopili význam tohoto obohacení a od samého počátku dělali vše pro to, aby, návštěvníkům z Indie, znepříjemnili jejich pobyt u nás. Však považte sami.

jeden z mála českých rasistů

To, že jim nedovolili brát si ze svých dvorků domácí zvířátka dle libosti muselo v návštěvnících skutečně vyvolávat již tehdy neskutečný pocit křivdy.

Ale to nebylo všechno, nejednou se přihodil příběh, kdy původní obyvatel nějaké vesničky, který se vracel z pole, kde se od rána poflakoval, našel návštěvníky u sebe doma, kteří se rozhodli, že ho poctí svou přítomností a jako velkou čest mu prokáží, když překontrolují všechna místa v domě, zda tam nemá nějaké nebezpečné věci, které by ho mohli ohrozit třeba i na životě, a on, toto jejich skvělé počínání nepochopil a nejen, že chtěl, aby z jeho domu okamžitě odešli, on na ně dokonce zavolal i vojáky a ti, ač se to může zdát skoro neskutečné, návštěvníky vyvedli třeba až kus za vesnici a oni se chudáci pak museli pěšky vracet do vesnice a často až za tmy..

Takže si myslím, že už v těchto dobách docházelo na romských lidech ze strany Čechů k převelikým rasistickým útokům a oni se zde museli cítit až nechtění..

Naštěstí se však nedali odradit a ve své osvětové a obohacující činnosti pokračovali i dalších šest století.

Dnes však dochází k opětovnému porušování jejich práv a k útokům na jejich svobodu a práva.

Však asi každý z nás byl jistě někdy svědkem příkoří páchaném na romském lidu.

Třeba na sociálním odboru, kde nejednou zákeřná úřednice chtěla prozkoumat nároky těchto lidí na jejich sociální dávky či různé příspěvky. Stejně tak i lékaři se velmi často dopouští psychického teroru, kdy chtějí chudáky nemocné Romy přezkoumávat a zjistit, zda jejich nárok na invalidní důchod stále trvá..

Je tedy pravda, že ve spoustě případů všichni pochopí, že je správné, když je v rodině jeden invalidní důchodce, že i ti ostatní mají prostě na důchod právo a nárok a důchod jim nakonec přiřknou. Však taky by se jeden ustrnul, když vidí ty slušné lidi, litující, že jsou nemocní a nemohou se zapojit do pracovního procesu a nedokázal by jim po jejich slušných argumentech a řádně vyplněných žádostech, odmítnout..

Tuhle jsem však četl někde na internetu, že jedna paní na sociálce zkusila zpochybnit takový nárok na dávky a že tím tak rozčílila jednu romskou paní, která se musela opravdu velice moc ovládat, aby před svými devatenácti dětmi, neřekla té paní úřednici něco ošklivého.. Takže mohla být velmi ráda, že jí paní do očí řekla jen pár slov o jejím rasistickém založení, útoku na všechny Romy a nakonec jí ta hodná žena prostě jen zařadila do skupiny ostatních hloupých Čechů, kdy ji řekla něco ve smyslu, že je bílá svině. A nakonec jí zřejmě odpustila, protože jí v závěru své řeči slíbila, že jí i její rodinu brzy navštíví. Adresu jí říkat nemusí, protože ta paní moc dobře ví, kde ta zákeřná úřednice bydlí.

Takže to je jen malá ukázka toho, jací my Češi jsme skuteční rasisti..

To jak moc zákeřní naši úředníci vůči Romům jsou, můžeme vidět i na příkladu, kdy chtějí nutit malé Romy, aby chodili do školy.. To je skoro neslýchané. Já si myslím, že by to dělat neměli, prostě jen vyčkat až Romové dovrší osmnáctý rok života a pak jim všem předat, samozřejmě, že slavnostně, maturitní vysvědčení. A budou-li Romové chtít pokračovat v tomto studiu, tak za šest let by měli dostat vysokoškolský diplom a nějaké dobře placené místo.

Ale jelikož jsou naši úředníci asi paličatí nebo co já vím, tak prostě trvají na tom, aby alespoň dvakrát do měsíce Romové své děti do školy přivedli. Asi nikdo z těch úředníků nechápe, jakého příkoří se na Romech dopouští již od útlého dětství. Potom se takový malý Rom jen těžko může začlenit do společnosti, když je od svého dětství takto pronásledován a málokdo by měl to srdíčko, mu upřít nějakou tu pětku důchodu.. A navíc musím zmínit další prvek teroru, kdy malý Rom je odmítnut spolužákem nebo spolužačkou v ohromném nepochopení soužití a integrace, kdy mu nechtějí dát svou svačinu nebo nějaký drobný peníz, aby si mohl koupit cigára či měl co vhodit do automatu.. Takže je jasné i v tomto případě, že je to skoro zvěrstvo, nutit malé Romy ke školní docházce. A nesmíme zapomenout, že povinná školní docházka se jich netýká, protože oni jsou zde teprve šest set let a ještě si to prostě nestihli nastavit tak, aby dělali to co po nich bílí rasisti chtějí..

Dalším faktorem a ukazatelem českého rasistického založení je třeba divadlo. Naši romští spoluobčané by moc chtěli někdy zajít na nějaké pěkné představení, ale mají prostě strach večer jít sami po ulici. Obávají se, že by je mohl nějaký bílý rasista přepadnout s nožem v ruce a chtít jim sebrat jejich peněženky nebo zlato na které se celý život nadřeli. Tady bych chtěl vyzvat nějakou neziskovku, zda by nemohla do sněmovny protlačit návrh, aby se večerní představení hrála po obědě, kdy už je většina Romů vzhůru a mohli by představení shlédnout bez obav o své majetky a životy..

Na závěr bych rád ještě v pár řádcích zmínil to, jak násilně se k Romům Češi chovají všeobecně a často jen proto, že nedokáží pochopit skutečnou podstatu problému a touhu pomoci většinové společnosti od některých hodných Romů..

Tak třeba tenkrát, kdy chtěli trošku poklidit ve městech a odvezli do sběren rezavá víka kanálů, která hyzdila chodníky. A nebo kdy bez váhání a neohroženě odřezávali ty dráty visící třeba na železničních přejezdech a kazily celkový dojem z pěkného města..

Legendární jsou také útoky na Romy, kdy se sami od sebe rozhodli, že poklidí lidem ve sklepech nebo bytech. To, že bílí rasisti pak tvrdili, že balkónové dveře otevřeli kvůli vyvětrání a nemysleli tím, aby se Romům lépe dostávalo k úklidu, je již jen rasistická třešnička na dortu..

Mohl bych tady pokračovat hodiny a hodiny než bych dokázal popsat veškeré rasistické chování nás Čechů k menšinám, ale nechci jitřit již zacelené rány..

Ale aby to nevypadalo, že ubližujeme jen Romům, tak musím zmínit i třeba naše asijské spoluobčany, které stále nechceme přijmout mezi sebe. Jednou z nejlepších ukázek rasismu vůči Asiatům je například legendární vystoupení dvojice Šimka a Krampola, kteří si tenkrát, ještě podporovaní komunistickým režimem, ve své scénce dělali legraci z Vietnamců..

Ale i v dnešní době můžeme vidět jak v asijských tržnicích někteří Češi ubližují prodejcům. Někteří se neštítí dojít tak daleko, že třeba reklamují právě zakoupené zboží, které nefunguje tak nějak jak by mělo. Oni si ti rasisti nejspíše myslí, že za to může ten chudák obchodník.. A pak, a na to bych chtěl upozornit zásadně, třeba i takovému obchodníkovi i bez ostychu tykají a rozčilují se, že se nedokázali ani po těch pár letech co mají tržnici, naučit pár slov česky.. Až je mi z takového chování smutno a stydím se.. Každý přece ví, jak moc těžká čeština je a že se nedá zvládnout za nějakých deset dvacet let..

Já stále věřím, že toto rasistické chování brzy zmizí. Že se konečně my Češi naučíme chápat potřeby utečenců a menšin. Doufám, že prozřeme natolik, že se jednoho dne všichni sejdeme někde na nádraží a zazpíváme nějakou pěknou písničku na uvítanou uprchlíkům, prchajícím před válkou třeba z Jižní Afriky nebo Kazachstánu..

A pak, pak nás určitě mezinárodní organizace pochválí a napíší ve svých zprávách, že se u nás situace výrazně zlepšila a že už nejsme tak zlí a xenofobní..

A konečně to bude ten ráj na pohled…


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském