Smějou se vám, že se zajímáte o záhady? Vykašlete se na ně!

Pokud se vám lidi posmívají, že se zajímáte o záhady, tak si oni neuvědomují jedno: vy totiž máte o světě daleko větší kulturně-společenský přehled, než kdokoliv jiný, kdo se o takové věci nezajímá. A navíc zájem o záhady…
k takovémuto kultirně společenskému přehledu daleko víc motivuje, než nezájem o tuto oblast. Nevěříte? přesvědčím vás.

Libor Čermák

1) Když jsem se začal zajímat například o takové pozorování UFO a nebo o setkání s případnými záhadnými bytostmi, současně se ve mně burcoval ještě větší zájem o vesmír, astrobiologii a vše, co s ním souvisí. Jak to tam asi musí vypadat? To chtíc, nechtíc musí provokovat každého, kdo se o takovéto věci zajímá.

2) Když jsem se začal zajímat o hypotézy archeoastronautiky, například takové, o jakých se ve svých knížkách zmiňuje švýcarský záhadolog Erich von Däniken, vyprovokovalo mne to k tomu, abych se začal více zajímat o historii naší civilizace.

3) Když jsem poprvé spatřil ty úžasné obrazce v obilí, vyburcovalo mne to k tomu, že jsem se nejen začal zajímat o dávnověk Evropy (neboť tyto obrazce se často objevují v okolí míst dávného osídlení), ale vyprovokovalo mne to k tomu, že jsem se také více začal zajímat o geometrii.

4) Když jsem se zabýval různými časoprostorovými paradoxy, jako je například záhadné mizení lidí nebo záhadné přesuny v čase, vyprovokovalo mne to k tomu, že jsem si vlastnoručně odvodil vzorce, zabývající se vícerozměrnými krychlemi a jehlany ve vícerozměrných prostorech. Pokud vás tyto vzorce také zajímají, věnuji se jim ve svých článcích: „Existují i jiné světy či vesmíry?“ a „Nekonečnorozměrný prostor?“

5) Zájem o záhady též zdokonaluje i kritické myšlení. Člověk se pak více zajímá o to, co možné je a co ne. Třeba ve stylu „Detektoru pravdy“ na stream.cz, viz ZDE.

A tak bych mohl pokračovat dál s přírodou, světovovou politikou, dalšími obory a vůbec touhou po poznání.

Takže, až se vám bude někdo vysmívat, že se zajímate o záhady, pošlete ho někam. Zájem o záhady je prospěšný celkovému vašemu přehledu o světě. Toho jsem využil už na základní škole, když se díky mému zájmu o záhdy najednou ze mne stal z trojkaře žák s vyznamenáním. Pokud tedy tohle dokáže pomoci, tak by měla být záhadologie uznána jako účinná pedagogická metoda, jak otevřít žákům oči. A naopak je to pedagogický zločin, tyto záhadologické obory zatracovat.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském