Hnus jeden! Propagace multikulturalismu není nic chvályhodného

Víte, koho považuji za jedny z nejhorších ideologů naší současné společnosti? Všechny takové ty podivně „uvědomělé“ lidi, kteří mají potřebu šířit nejantidemokratičtější ideologii současné doby , tedy multikulturalismus.

Padlý bílý král mezi černými | foto: pxhere.com

Možná jste se už s takovými lidmi setkali osobně. Nebo jste o nich alespoň slyšeli. V současné společnosti existují podivně „uvědomělí“ lidé, kteří mají potřebu propagovat multikulturalismus. Najdete je jak mezi politiky, tak mezi novináři nebo blogery. A bohužel se vyskutují i ve školství nebo v různých prapodivných neziskových organizacích. Chtějí všem namluvit, že propagace multikulturalismu je něco jako propagace slušnosti. Samozřejmě, že není.

A zvlášť ve školách je to vůbec nejnebezpečnější. Děti, které se chodí do školy vzdělávat, čekají, že se ve škole něco nového naučí. A najednou se tam objeví takovýto „uvědomělý“ buď učitel a nebo pracovník neziskovky, který zkouší do dětí indoktrinovat multikulturalismus. A běda tomu, kdo se jím indoktrinovat nechce. Ten se samozřejmě se zlou potáže! Pak se hrozí různými sociálkami či dokonce juvenilní justicí.

A vůbec nejhorší jsou ti, kteří si dokonce troufnou k takové nehoráznosti, že začnou například děti povinně tahat na školní výlety třeba do takových zařízení, jako jsou mešity a islámské modlitebny. Co já si o takovémto až moc podivně „uvědomělém“ pedagogovi myslím? Nic jiného, než to, že kdybychom v současné době měli předlistopadový režim, tak víte, kam by tito lidé děti tahaly tam? Do kokosů. Tedy do tzv. „komunistických kostelů“ a podobných takto ideologických míst onoho režimu.

Takovíto lidé nemají s demokratickým smýšlením nic společného. Jsou to jen služebníci režimu a manipulátoři. Žádní demokraté. A takovíto lidé by udělali nejlépe, kdyby ze školství úplně odešli. To proto, že víc než pedagogové jsou to hlavně političtí agitátoři, agitátoři ideologie. V tomto případě politické ideologie zvané multikulturalismus. A být politickým agitátorem mezi dětmi, to je jeden z nejhorších zločinů, jakých se kdo může na dětech dopustit.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském