Jestlipak jste někdy slyšeli o vyhnání Čechů z pohraničí?

Včera jsem v Plzni navštívil Památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Ovšem divím se, že jsou lidi, kteří o této historické tragédii pořádně ani neví. A co víc! Jsou zde i další nebezpečí.

Památník vyhnaným Čechům | foto: autor

„Vyhnání z pohraničí byli přece po válce Němci!“, zněl jeden z komentářů na mé zdi FB, „a to ses byl podívat na jejich pomník?“ Ale kdepak. Já jsem byl včera na zájezdě kolovratského a uhříněveského ČSBS podívat v Plzni – Borech, kde zhruba v prostoru mezi věznicí a vodní nádrží České údolí stojí kamenný památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Realizoval ho Český svaz bojovníků za svobodu, a to zhruba mezí zářím 2014 a zářím 2016.

Památník připomíná osud cca 120 tisíc Čechů, kteří byli po Mnichovské dohodě v roce 1938 ze Sudet vyhnáni nebo ze strachu byli nuceni odejít. K tomu se ještě musí připočítat cca 15 tisíc Židů a 18tisíc německých odpůrců nacismu. Ale, že mnozí lidé o této nešťastné události ani neví? Nedivil bych se. Nedávno proběhl v televizi zajímavý pokus, kdy se reportér ptal mladých lidí, co se odehrálo v různých osmičkových letech 20. století. A z mladých lidí to skroro vůbec nikdo nevěděl. Je to smutné, že generace, která by měla být budoucností národa, o takovýchto věcech nic neví.

Ale proč k tomuto vyhnání došlo? Vždyť původně mezi Čechy a Němci v pohraničí žádné problémy nebyly. Naopak. Žili spolu celkem v klidu. Teprve až když se v Německu dostal k moci Hitler, začalo to vřít i v našem pohraničí. A byli to především mladí Němci, kteří se nechali zblbnout na pronacistickou stranu. A nakonec z toho bylo vyhnání našich lidí z pohraničí, odtržení Sudet a 2. světová válka.

Pokud o tom nic nevíte, doporučuji vám ke shlédnutí 2. dílu televizního seriálu „Vlak dětství a naděje“, kde se můžete setkat nejen s hereckým konzertem Heleny Růžičkové a Stanislava Zindulky, ale hlavně se seznámíte se i s tímto nešťastným historickým faktem. Odkaz na díl je například ZDE.

Ale, když si to tak spojím dohromady, tak tenkrát to zblbnutí mladých lidí vyvolalo tragédii zvanou 2. světová válka. O deset let se to vše opakovalo, jen s tím rozdílem, že tenkrát lidi zblbli z ideologie komunistické. I tentokrát vše vedlo k tragédii, a to k politickým procesům v 50. letech. Ale když se nad tím tak zamýšlím, tak i dnes je celá řada mladých lidí bohužel zblblá z jisté ideologie. Dnes je to multikulturalismus. Takže pozor, aby takto zblbnutí lidé jednou opět nezapříčinili další obdobnou historickou trágédii. [zdroj]


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském