Ležáky a další obce, co jsou ve stínu Lidic

Zatímco v květnu se oslavuje osvobození, tak červen je ve znamení smutných vzpomínek na heydrichiádu. Tehdy došlo k vyhlazení Lidic a také Ležáků, které jsou trošku v jejich stínu. Jenže jsou i další obce, které mají podobný osud.

Památník Lidice

Brutální pronásledování Čechů, které s sebou přinesl atentát na zastupujícího říškého protektora R. Heydricha, si kromě stovek zatčených a popravených Čechů si vyžádal i vyhlazení dvou obcí. 10. června 1942 to byly Lidice na Kladensku. Celkem tehdy přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Celkem 340 lidických obyvatel. (Zdroj) O Lidicích se toho píše hodně. Dokonce byl natočen i film. Vloni jsem se tam při svém výletě dokonce zúčastnil akce, kde měl svůj projev i náš pan prezident Miloš Zeman. (viz „Včera jsem osobně panu prezidentovi v Lidicích tleskal„). Ale bohužel to nebyla jediná česká ves, která takto dopadla.

24. června 1942 ji následovaly Ležáky na Chrudimsku.

http://https://u.smedata.sk/blogidnes/article/3/66/667373/667373_article_photo_wzimomg_900x.jpeg?r=27bn

Údajně zde, v nedalekém lomu na žulu, měla být ukryta vysílačka Libuše parašutistické skupiny „Silver A“.

http://https://u.smedata.sk/blogidnes/article/3/66/667373/667373_article_photo_03rlnhk_900x.jpeg?r=27bn

Za oběť tehdy padlo 33 dospělých obyvatel a 11 dětí.

Toho dne odpoledne byly Ležáky obklíčeny. Dospělí byly převezeni do pardubické vily Zámeček, kde byli popraveni. 11. dětí, které byly dokonce vytaženy přímo ze škol v Mířeticích a ve Včelákově, bylo usmrceno v plynové komoře V Chelmnu, tedy ve stejném táboře jako děti lidické.

Domy, ty zde byly vypáleny. A místa, kde se nalézaly, dnes připomínají pomníky zvané „hrobodomy“.

Zde stál například dům. č. 28, kde žila rodina Františky Louvarové (+52 let) a Aloise Mrkvičky (+28 let). Kromě nich z tohoto domu přišli o život dvacetiletý Antonín Louvar a jednoročný chlapec Jaromír Mrkvička.

https://u.smedata.sk/blogidnes/article/3/66/667373/667373_article_photo_1h7tnqf_900x.jpeg?r=27bn

Zde stál dům č. 11, ve kterém žili Karel Tomek (+55 let), Karel Tomek (+18 let), Růžena Tomková (+50 let), Růžena Tomková (+18 let) a Břetislav Tomek (+13 let).

Zde stál dům č. 13. V něm bydleli Antonín Čech (+60 let), Vlasta Čechová (+19 let) a Marta Čechová (+15 let).

A tak bychom mohli u každého domečku pokračovat dál. Jejichž společnou památku připomíná i tento mohutný kříž nazvaný „Trnová koruna“.

A je zde i muzeum, kde se každý podrobně seznámí se zdejšími událostmi.

Já jsem Ležáky navštívil vloni v červnu se zájezdem s uhříněveským ČSBS. Ale také vím, že Lidice a Ležáky nejsou jediné české obce, ke kterým se za 2. světové války nacisti takto zachovali.

Obdobný osud měla i ves Javoříčko (okres Olomouc). Ta byla srovnána se zemí z dosud nejasných příčin 5. května 1945 přepadovým komandem SS. Celkem přišlo o život 38 můžů straších patnáct let. (Zdroj).

Ve stejné době, tj. 5. a 6. května 1945 byly vypáleny i Leskovice na Vysočině. Zde bylo postříleno 25 obyvatel, z nichž nejmladší byl třináctiletý Josef Vaverka. (viz Zdroj).

19. dubna 1945 byla vypálená pasekářská osada Ploština u Valašských Klobouků, a to kvůli údajné pomoci partyzánům. Zvláštní jednotka SS tu zaživa uplálilo 24 osob, tři lidi byly popraveny a jedna osoba umučena při výslechu. (Zdroj).

23. dubna 1945 podkal podobný osud i nedaleký Prlov (okres Vsetín), a to též kvůli údajné pomoci partyzánům. Vypáleno bylo osm usedlostí, ve kterých uhořelo 15 lidí. A další byli oběšeni. Celkem zahynulo 23. lidí. (Zdroj)

Nedaleko obou zmíněných míst se nalézají i Vařákovy paseky, které byly 2. května 1945 nacisty obklíčeny a osm z deseti zdejších domů vypáleny. (Zdroj)

A teď se milí čtenáři přiznejte. Kolik z vás ví o těchto posledně jmenovaných osadách na území Česka, které také padly za oběť řádění nacistů za 2. světové války? Řekl bych, že vás asi moc nebude. Tak by bylo jistě příhodné, kdybychom si kromě Lidic a Ležáků připomínali i tyto nacistické masakry. Aby bylo vidět, jak strašně se kvůli nějaké nenávistné a nadřazenecké ideologii můžou k sebě chovat lidi.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském