Liberální demokracie je sprostá totalita

V Evropské unii, tedy v zemích, které jsou v područí Bruselské říše, vládne otevřeně deklarovaná „liberální demokracie,“ které ve střední Evropě, rezonuje obyvatelům v uších, ale i v pocitech, či v reálném stavu se prožitými roky bolševické nadvlády s ordinovanou „lidovou demokracií,“ což byla také totalita.

Svoboda jako odznak hanby

Jakákoliv demokracie, která má nějaký přílepek není demokracií, nýbrž jen zmutovanou demokracií a jako taková demokracii ohrožuje. Liberálové se po věky věků snaží vymyslet kulatý čtvereček, aby demokracie – tedy vláda lidu, kdy rozhoduje většina hlasování, musí být nějak liberálně omezena, aby byla respektována práva menšiny s jiným postoje. Tomu se říká ovšem pluralismu v rámci demokratické debaty, kdy výsledkem v rámci demokracie je hlasování o věci, ale až po debatě. Do debaty mají přístup všichni stejný a rovný.

Liberální demokracie toto vše popírá. A používá takové nástroje, jako je politická korektnost, tedy autocenzura neříkat pravdu a kdo neposlechne, bude přinucen násilím, kdy bude umlčen. Dnešní obětí totality jménem „liberální demokracie“ je například Tommy Morison, který je politickém vězněm a vězněm svědomí, jelikož nedbal zákazu pravdivě informovat o zločinech, které páchají zločinci importovaného etnika.

Dále je „liberální demokracie,“ totalitou v tom, že dává větší právo v rámci debaty uměle vyrobeným menšinám, tak aby nebyla žádná většina. Diskuse připomíná anarchii a výsledné hlasování pak je jen „hrou,“ jelikož v Bruselské říši si národní parlamenty rozhodují jen cca o 10 % agendy, pokud nemají euro a nejsou členy EMU. Pak mají ještě menší pravomoci. A tím demokracie končí a začíná bruselská liberální demokracie.

A právě tato je absolutní totalitou: Občané EU si volí své poslance do Evropského parlamentu, avšak tito o ničem nerozhodují. Direktivy EU nepřijímají. Už jen název direktivy – nařízení, příkaz, rozkaz, to už zaznívá diktaturou. A taky to diktatura je, jelikož je nařizuje Rada EU, který není volená, ale jmenována tak složitým způsobem, že tvoří sektu. Dané direktivy musí národní parlamenty přijmout, jinak se vystavují trestu. A to je stejná diktatura jako Sovětské nadvlády nad střední Evropou. Mráz z Moskvy vystřídal mráz z Bruselu a bolševickou lidovou demokracii nahradila nová totalita neomarxistická liberální demokracie, které nese pachuť nacistické i neokomunistické totality.