Manželství gayů a leseb je sebevražda národa

Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon.

homouši | repro: ABC

Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

Homo-lobbyisté se odvolávají na OSN a lidská práva

Americká velvyslankyně při OSN, Nikki Haleyová, v Radě pro lidská práva komentovala důvod vystoupení USA zkritizováním Rady, cituji: „Tato organizace je obráncem porušovatelů lidských práv… Je to pokrytecká organizace, která slouží vlastním zájmům, a z lidských práv si tropí posměch.“ (zdroj)

 rioritou této Rady je na bázi homosexualismu diskriminovat většinu obyvatelstva jednotlivých zemí. Tím si tato organizace tropí z lidských práv posměch, jak řekla Haleyová. Svou kritikou jasně vyjádřila, že kdo by požadoval skutečnou ochranu lidských práv, tato organizace mu ji nikdy nezabezpečí! Proč? Protože ochraňuje jen porušovatele lidských práv! Jde o homolobby, prosazující navíc i pseudozákony o tzv. právech dětí; ve skutečnosti se však jedná o zákony na jejich zločinné kradení a sexuální a psychickou tyranii a devastaci.

Zákeřné pseudozákony, jako ten o homosexuálním manželství, nutí celou společnost akceptovat lež: To, co nemá s manželstvím absolutně nic společného a co je naopak sexuální zvrhlostí, musí být na základě zákona lživě nazýváno manželstvím. Kdo neakceptuje tuto lež a odmítá tuto pseudorealitu, dostává se mimo zákon. To je neofašistický teror! Je to šlapání po základním principu spravedlnosti! Je to výsměch lidským právům a svobodám! Je to nejhrubší diskriminace většiny obyvatel privilegovanými devianty. Společnost s takovými pseudozákony se stává společností lhářů. Pravdu pozitivními pojmy zaměnili za lež s cílem intoxikace a masového ničení. Toto jsou zločiny proti lidskosti, a ne lidská práva!

Když se podaří zákonem vyřadit pravdu, potom je už možné – takzvaně v zájmu člověka – cokoliv! Je možné přeoperovávat ho, dokud nespáchá sebevraždu, či ho postupně přeformovávat na jakéhosi očipovaného gender-biorobota. Takovými obludnými pseudozákony se ale dostáváme do sféry kruté lži, kde už je všechno postaveno na hlavu!

Představme si nemocnici, kde by pracovali lékaři a léčili lidi. Najednou by se tam objevila skupina cynických lhářů v bílých pláštích. Ti by lidi smrtelně infikovali, ale podle nových zákonů by je všichni museli nazývat lékaři. Výsledek? Nemocnice se změní v pohřební ústavy! Stejný princip zákeřného podvodu platí i pro zákon o tzv. manželství pro gaye a lesby.

Uvědomme si, že základem společnosti je zdravá buňka, kterou je rodina – muž, žena a jejich děti. Rakovinovou buňkou společnosti má být podle nových zákonů tzv. gay rodina. Tato zhoubná buňka dostane zákonné právo k rozbujení v celém organismu. Důsledkem bude smrt celé společnosti!

Propagátoři smrti mají za cíl redukci lidstva. Zneužívají tyto lidi, aby zlikvidovali zdravou rodinu a společnost. To je nejtěžší zločin proti lidskosti!

Jaká je vina církve?

Církev přestala být solí a světlem světu! Přestala nazývat hřích hříchem, lež lží a pravdu pravdou! Hereze se neustále pokoušely rozkládat církev, ale nikdy nebyly postaveny na místo Boží pravdy jako dnes. Proces masového skrývání lži a hereze pod pozitivní pojmy začal Vatikánským koncilem. Vyvrcholením sebezničení církve je František s jeho programem celoplošné islamizace a líbáním nohou transsexuálům.

Katolická církev dnes notoricky odmítá pravdu a pokání. Odmítá si přiznat: byli jsme herezemi a falešnými proroky – teology – oklamáni. V této zatvrzelosti dává zlý příklad lidem ve světě. Proto jsou nad křesťanskými národy tak drastické pseudozákony a vláda lži.

Důsledek tzv. homosexuálních manželství

Každý, kdo má rozum, ví, že dvě ženy nebo dva muži v tzv. pseudomanželství nebudou mít nikdy vlastní děti. Ale co jejich nové právo na tzv. plnohodnotnou rodinu? Kde vezmou děti? O to se nestvůrná legislativa rovněž postarala. Z jakékoliv rodiny, na základě prevence takzvaného domácího násilí, budou děti masově kradeny rodičům pod monitoringem GREVIO. Dají je pak k tzv. adopci těmto psychicky narušeným lidem infikovaným AIDS, kteří si hrají na manžely. Uvědomte si, že osud takových dětí je velmi tragický. Navíc, až vyrostou, nebudou už schopny založit svou vlastní, normální rodinu. Nastane demografický kolaps českého národa! Ptám se: Kdo za tento genocidní zločin ponese zodpovědnost, a to před Bohem i před českým národem? Zodpovědnost ponese každý, kdo tuto tyranii dětí a následnou autogenocidu národa prosazuje či schvaluje bestiálními pseudozákony.

Upozorňuji poslance, kteří byli pokřtěni, že hlasováním za zločinný zákon proti instituci přirozené rodiny a zároveň za spuštění mechanismu tyranie dětí, se vylučují z Kristovy církve. Zemřou-li v této zatvrzelosti, čeká je věčné zavržení.

Největší zločin této satanské ideologie, prosazující zákonnou demoralizaci společnosti, je, že zbavuje člověka rozumu a smyslu pro realitu. Uzákoněním zvrácenosti pod pokryteckým termínem „manželství“ dochází k uzákonění lži! Nese to s sebou takovou zásadní změnu myšlení, že začíná fungovat systém nastolující vládu lži a smrti! Tyto dny je ještě šance podvod rozlišit a zastavit sebevražedný proces. Pokud se teď nezastaví, další generace, která bude v otráveném prostředí vyrůstat, ho zastavit už nebude schopna a sama se postupně zničí.

Zdůrazňuji: V celé lidské historii žádná, ani pohanská civilizace nedegradovala tak hluboce, aby uznala zvrácenou sexualitu dvou gayů či dvou leseb za manželství.

Jaké má dnes český národ východisko? Jediným řešením je pokání, tedy přiznat si: Byli jsme oklamáni, a teď už jdeme z kopce po cestě lži a smrti.

Ďábel je lhář a vrah. Ježíš je Cesta, Pravda a Život! Je třeba se na cestě lži a smrti sebekriticky zastavit a odvážně se vrátit na Cestu Pravdy a Života!


+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu