Eutanázie – vyhlazování Čechů?

V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!

Ilustrace: pxhere.com

Světová lékařská asociace a Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jasně vyslovily proti eutanázii: „Eutanázie jakožto úmyslné zabití, ať již skutkem nebo zanedbáním, závislé lidské osoby pro její údajné dobro musí být vždy zakázána“.

Tvrzení Procházkové, že nizozemský zákon o eutanázii, který si vzala za vzor, se nedá zneužít, popírají fakta:
2002: Nizozemský zákon stanovil jako podmínku k použití eutanázie „nesnesitelné a beznadějné utrpení“ a věk starší 12 let.

2004: Úprava zákona: možno usmrtit i mladší dítě bez rizika právního postihu.

2005: Běžná praxe: je evidováno jen 54 % případů eutanazie, 46 % se vymyká kontrole.

2012: Rozvoj zákona: ustanovení mobilních komand. Dojíždějí za lidmi, kteří projeví přání odejít ze života a jejichž žádost o eutanazii jejich ošetřující lékař odmítl jako neadekvátní řešení.

Zastánci eutanazie prosazují odebírání orgánů lidem umístěných na jednotce intenzivní péče. Co může být pro slabé a zranitelné nemocné lidi nebezpečnější, než vsugerovat jim lež, že jejich smrt je cennější než jejich život?

2015: Důsledek zákona: V Nizozemsku je eutanazií usmrceno 650 novorozenců ročně z důvodu, že se předpokládá(!), že „budou trpět“. Nechce někdo rovněž využít jejich orgány?

2016: V Holandsku je každý 24. člověk zabit předčasně.

Poslankyně Procházková tvrdí, že holandský zákon má prý taková kritéria a předpis takových schvalovacích procedur, že je absolutně nezneužitelný. A realita? Za 10 let od schválení zákona nastal prudký nárůst uplatňování eutanázie. Proč? Důvodem je neustálé rozšiřování kritérií a stále benevolentnější schvalování žádostí. Eutanázie se nyní rozšiřuje i na lidi trpící depresemi či poruchami osobnosti, jako jsou např. transvestiti, transsexuálové, transgenderové, různé varianty LGBTQ, a dokonce o eutanázii může už požádat kdokoliv z důvodu unavenosti životem.

Philip Nitschke, propagátor eutanázie, řekl, že sebevražedné tabletky by měly být přístupné dokonce i „utrápeným teenagerům“.

Theo Boer, profesor etiky, po dvanáctileté zkušenosti v této oblasti řekl: „K prudkému nárůstu eutanázie dochází i proto, že samotná existence takového zákona je výzvou chápat asistovanou sebevraždu – eutanazii – jako normální věc. Když jednou džin vyjde z lampy ven, už se tam sotva někdy vrátí.“

2017: V Nizozemsku je zákon o eutanázii doplněn novým návrhem zákona, který by umožnil asistovanou sebevraždu bez lékařské diagnózy i omezení věku. Kritériem by byl jen pocit, že život je již završen. Byla proto nově zřízena profese: End-of-life practicioner (vykonavatel konce života, lidově řečeno kat).

2018: Amsterdam: V Nizozemsku představili na pohřebním veletrhu sebevražedný přístroj, který člověku umožní zabít se stisknutím tlačítka hned po tom, co si lehne do rakve.

Paní Procházková tahá za nos českou veřejnost mýty o nezneužitelnosti a bezpečnosti holandského zákona, který právě překládá do češtiny. Zřejmě ale jeho neustálý vývoj a otřesnou statistiku počtu zabitých lidí decentně zamlčí.
Dodnes v drtivé většině národů platí Hippokratův princip „chránit a léčit lidský život“. Na bázi koncepce nové „lidské solidarity“ a participace na lidském osudu, jsme dnes došli k pravému opaku. Kdo je nemocný a trpí, zatěžuje společnost. Ergo je třeba, pro jeho „dobro“ ukončit jeho život! Samozřejmě ve skutečnosti se sleduje jeden cíl – redukce lidstva.

Citace z Katechismu kard. Tomáška: „Těžkým hříchem by byla vražda ‚ze soucitu‘ (euthanasie), to je, kdyby někdo, třeba i bez bolesti, usmrtil člověka nevyléčitelně nemocného, starého, těžce zraněného, i kdyby si to on sám přál.“

Upozorňujeme poslance a každého, kdo bude podporovat uzákonění této fašistické metody, že pokud je křesťan, je tím vyloučen z církve. Spouští zločinný mechanismus, který už nebude moci zastavit! Dopouští se zločinu proti Bohu i proti českému národu!

Vážení poslanci, pamatujte: Co kdo seje, to také bude sklízet! Uvědomte si zodpovědnost za budoucí pokolení!


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři