Historie zpracování kovů – 13. Vliv na politiku – Napoleon

O Napoleonovi byly napsány stohy publikací. Jedny se zaměřují na jeho politické úspěchy, druzí rozebírají roli Napoleona jako vojevůdce, třetí pitvají jeho milostné avantýry a nedávno tady byl blog popisující jeho nemoci.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

V Napoleonově době však se začaly velmi zvolna uplatňovat parní stroje, jejichž výroba byla možná jen díky kovům. Před tím byly většina strojů a nástrojů ze dřeva a byly pouze okované: tehdejší pluhy měly jen kovovou radlici, ostatní bylo ze dřeva, podobně i ostatní zemědělské nářadí. Vozy a kočáry byly také ze dřeva a okované. Dokonce se dělaly hodiny ze dřeva. Více vynálezců se jalo konstruovat šicí stroj, hlavním konstrukčním materiálem bylo pro ně dřevo. Parní stroj však musel být celý z kovu. Neznali tenkrát svařování a obrábění kovů bylo v plenkách. Vynálezci tehdy museli řešit velmi mnoho problémů.

Jedním z takových vynálezců byl Robert Fulton. Pocházel z USA, cestoval však po světě a nabízel své služby. V roce 1803 předvedl Paříži na řece Seině malý parník a šel za Napoleonem, aby financoval větší projekty. Neuspěl a Fulton se vrátil za oceán, kde realizoval stavbu kolesového parníku schopného komerčního provozu. Když po prohrané bitvě u Waterloo odváželi Britové Napoleona na ostrov sv. Heleny, použili k tomu parník. A Napoleon viděl, že lze parním strojem pohánět loď, která tak může plout i za úplného bezvětří, dokonce proti větru. A došlo mu, že kdyby financoval Fultona, mohl mít parníky on a s nimi by byl schopen vtrhnout do Anglie. Plachetnicemi to nešlo, vanou tam převážně západní větry. Napoleon zvažoval prokopání tunelu pod kanálem La Manche. Podkopáním hradeb se sice podařilo dobýt nejedno město, ale v tomto případě se to ukázalo jako nereálné.

Za Druhé světové války prý vědci přesvědčovali americké politiky, aby uvolnili peníze na výzkum štěpení uranu. Politikům se zdála požadovaná suma vysoká a pochybovali o účelnosti akce. Vědci prý poukazovali právě na tento příběh Napoleona a Fultona a zabralo to, vláda se rozhodla financovat projekt Manhattan.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Čtěte dále:

Prvotní reakce arabského obyvatelstva na sionismus... Často se můžeme setkat s tvrzením, že Židé přinesli do Palestiny jen násilí, proti němuž se Arabové měli právo bránit. Byly arabsko-židovské vztahy sk...
Duchaři Václav a Miloš aneb Tanec sv. Víta kolem l... Svatováclavský kult se stal na počátku 21. století symbolem české státnosti. K jedné slavné lebce se přišli pomodlit dvě sice také staré, ale ještě ži...
Bitva u Vídně 1683: „Stalingradská bitva“ války s... Druhá bitva u Vídně s muslimskou invazní armádou se stala zlomovým bodem celé války s Osmanskou říši. Turecké obležení Vídně se stalo „stalingradskou ...
Vytáhl revolver na Edvarda Beneše a později litova... K významnému, byť ne v kladném slova smyslu, výročí, jakým 75 let od tzv. Mnichovské dohody jistě je, nesluší jen vzpomínat na události jako takové, n...
Historie zpracování kovů 7. Zbraně Velmi záhy se kovy začaly používat pro výrobu zbraní. Prvně to byly hroty šípů a kopí, šlo tedy nejdříve o náhradu kamenných částí zbraní. Kovové hrot...
Mnichovská smlouva z roku 1938 aneb Konec francouz... Československo bylo pro francouzskou vládu od samého počátku těžkým politicko-národnostním problémem. Jednalo se o jakousi imaginární časovanou bombu,...
Historie výroby kovů 2. Další souvislosti V této části je tabulka historických dat souvisejících s výrobou kovů a s rozvojem techniky vůbec. Pak jsou zde bližší údaje o začátcích výroby kovů v...
Okupace a normalizace, dva nejtěžší kalibry protir... Je to asi měsíc, možná dokonce déle. Díky globálnímu teplení se udělalo vedro. Zatímco dříve bylo vedro jen proto, že bylo léto. To je pokrok. Nebo to...
Bílá hora: Dnešní výročí připomíná syndrom rozdvoj... Vystupujeme z tramvaje a šineme si to k místu, které mají děti nafotit. Měly si k vypracování školního projektu vybrat jedno z důležitých míst našich ...
Historie zpracování kovů 6. Nástroje Jak jsem již uvedl, kolem r. 1000 př. Kr. se značně rozšířilo používání kovových nástrojů. Šlo jednak o nástroje potřebné k obdělávání zemědělské půdy...
loading...