Česká televize na Cyrila a Metoděje opět nemilosrdně selhala

Kdo se chtěl na státní svátek Cyrila a Metoděje ohledně soluňských bratrů něčemu přiučit na veřejnoprávním médiu České televize, měl v prime time smůlu. ČT totiž v hlavním vysílacím čase nevěnovala tomuto tématu ani jednu minutu.

Česká televize – havloidní hovnomet šířící lži, nenávist, dezinformace, propagandu a sračky

5. července je u nás státní svátek Cyrila a Metoděje. Svátek je to významný, protože například náš soused, Slovensko, tento den slaví také, a to přesto, že po rozdělení Československa se Slovensko řady československých svátků vzdalo, včetně 28. října, kdy vzniklo Československo, nebo třeba 6. července, kdy si připomínáme upálení Jana Husa. Že Česko a Slovensko slaví dne 5. července stejný svátek, je tedy velmi vzácná shoda, ale jak se ukazuje, přístup obou zemí k tomu tématu nemůže být odlišnější. A to dokonce na úrovni České a Slovenské televize, které kdysi tvořily jednu společnou Československou televizi.

Česká televize nevěnovala tomuto tématu v prime time, tedy od osmi hodin večer ani jednu minutu. Ani na ČT1 ani na ČT2 a dokonce ani na ČT24 nebylo možné o křesťanských věrozvěstech Cyrilu a Metoději shlédnout jediný pořad. To je velmi zarážející vzhledem k migrační krizi, kdy většina lidí, ačkoliv nejsou nikterak religiózní se o křesťanskou historii zajímají, a mají eminentní zájem se o vzniku křesťanské tradice v naší zemi něco dozvědět. Ano, a křesťanská tradice v našich zemích se začíná odvíjet právě příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Česká televize si tohoto společenského tématu musí být dobře vědoma, a proto na ČT2 zařadila od dvaceti hodin vynikající dokument o japonském Tokiu. Televizní program dodává: Neopakovatelná atmosféra ultramoderní japonské metropole. Francouzský dokument. Zkrátka není nad to se na svátek Cyrila a Metoděje podívat na japonskou metropoli. Ne, prosím to není vtip. Není to vtip, a Česká televize na ČT1 vyšperkovala program svou vlajkovou lodí, seriálem Vyprávěj. Jak dodává televizní program: Josefína je tady! Oblíbený seriál o tom, že v každé době toužíme po štěstí!

Po té na ČT1 následoval britský film Rozbité zrcadlo s Elisabeth Taylorovou, a po té francouzská komedie Senzační prázdniny s Louisem de Funesem. A tím se sváteční program na ČT1 na den Cyrila a Metoděje vyčerpal. ČT2 po té, co odvysílal výživný dokument o Tokiu, se zmohl jenom na přímý přenos všesokolského sletu, který klidně mohl být odvysílán na ČT Sport, protože ten den nešel před čtvrtfinále výjimečně žádný fotbal z mistrovství světa, a po té své vysílání na státní svátek Cyrila a Metoděje zakončil americkým dokumentem Podivnosti světa, kde se divák mohl seznámit například s banány zrajícími na ledu, či jezerem schopným pohltit obrovské lodě…

Myslím si, že tato uvedená programová skladba úplně stačí na to, aby si člověk udělal obrázek o tom, jak kompetentí lidé na Kavčích horách při skládání tohoto programu uvažovali, či spíše neuvažovali. Takže zhruba asi takhle: Hele, začaly ty prázdniny, navíc je to čtvrtek, pátek, takže prodloužený víkend, takže většina lidí budou mít tu grilovačku, takže nemůžeme jako ty lidi, co mít grilovačku nebudou, trestat tím, že jim tam dáme nějakou těžkou religiózní věc, dáme tam jako tu Taylorku a de Funese, a to bude ono, rozumíš, tím pádem budou všichni spokojení. Kdo by se chtěl dozvědět něco víc, ať se podívá do wikipedie, anebo ať si počká pár let, až bude nějaké to kulaté výročí, třeba v roce 2063, teďko bylo jenom nějaké to půlkulaté…

Srdce každého diváka jistě zaplesalo, ČT se totiž holedbá tím, že jako nekomerční stanice se orientuje hlavně na vysokoškoláky, takže každý si musel přijít na své, a komu nestačilo Tokio, musel se spokojit s Taylorkou či de Funesem. A nyní tedy přejdeme ke kontrastu Slovenské televize, veřejnoprávní obdobě České televize, která na slovenský státní svátek Cyrila a Metoda uvedla koprodukční film Cyril a Metod Apostoli Slovanov. Koprodukční film včetně České republiky z roku 2013 přináší pravdivý příběh zrodu naší kultury a počátky šíření křesťanství v našich zemích.

Není určitě náhodou, že na prvním programu slovenské veřejnoprávní televize byly zařazeny filmy slovenské provenience, ať už se jednalo o film z roku 1981 Kosenie Jastrabej lúky, nebo Zbojnícky tanec z roku 1978. A slovenská dvojka se zabývala dokumenty rovněž výhradně se slovenskými tématy, jako například Slováci v Argentině, Noc zahraničných slovakov, o Slovácích žijících více než dvě stě let v Rumunsku, či slovenský dokument z roku 1992 Koly v plote o osidlování Sudet rumunskými Slováky…takže žádná francouzská či britská komedie? No, na slovenský státní svátek to nikomu kupodivu divné nepřijde..

Zkrátka a dobře Slovenská televize si je na rozdíl od té České vědoma významnosti svátku Cyrila a Metoděje a toho, co tato mise znamenala pro nás a celý středoevropský prostor, pro naši kulturu a národy. ČT odvysílala přímý přenos z Velehradu, což je ostatně její každoroční povinnost. A v prime time vůbec nic. I díky České televizi je pro mnoho lidí příchod soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu spíše legendou než historickým faktem. Je to zejména smutné pro mladou generaci, která by měla mít přístup k těmto informacím a ČT, ačkoliv je ze zákona povinna tyto informace poskytovat, v tom selhává.

Ano je to tak, dle zákona o ČT, je Česká televize povinna poskytovat nejenom zábavu, ale i vzdělávání, a toho se na Cyrila a Metoděje v prime time jejím divákům po hříchu vůbec nedostalo, srovnání s veřejnoprávní Slovenskou televizí je více než výmluvné. Je to samozřejmě podnět pro Radu ČT, která by se tím měla zabývat. Ačkoliv vzhledem k tomu, jakým politickým způsobem je tato Rada volena a jakým vlivům podléhá, je celkem zřejmé jak to dopadne..


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském