Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

Libor Čermák

Indoktrinace dětí multikulturalismem se bohužel v současné Evropě stala jakási móda. Nejrůznější multikulturní výchovy, multikulturní programy, dokonce návštěvy mešit a dotoho ještě takto uvědomělá rádobyelita. Takto se tak děje v bývalé západní Evropě bohužel jak na jedoucím pásu. A mnozí by si jistě přáli, aby se to přelilo i sem k nám. Osobně s tím však tvrdě nesouhlasím, protože multikulturalismus není nic jiného než politická ideologie. A indoktrinace dětí jakoukoliv konkrétní politickou ideologií je ta nejhorší zvrácenost, jakou se vychovatel či učitel může na svých svěřencích prohřešit. A tak já se na svoji čest můžu rodičům zaručit, že v mých kroužcích se mí svěřenci určitě nikdy nesetkají s takovými věcmi, jako je například zkoušení podivných náboženských šátků z kultur s naší neslučitelných nebo tělocvičné úkony spojené s mlácením čela o zem. A ani nic podobného, co má prapagovat ony kultury s naší neslučitelné. Ba dokonce propagaci žádné jiné politické ideologie. A každý učitel, vychovatel nebo oddílový vedoucí by se měl velice střežit toho, aby něco takového na jeho lekcích museli zažít i ti jeho svěřenci. Protože jinak by se na něj veřejnost mohla dívat stejně, jako jsme se za socialismu divali na ty prorežimní soudružky, které nám ve školách či volnočasových aktivitách přehnaně uvědoměle vnucovali komunistický socialismus.

Co se však týká toho pěstování vlastenectví, v tom zas tak neústupný nejsem. Naopak. Je to prastará hodota, ke které se už v 18. století hlásil například legendární F.L. Věk. Pěstování vlastenectví v dětech bylo také vždy vlastní skautům, a to od doby jeho vzniku před více něž sto lety. A nejen už tehdy. Když jsem například já v roce 1990, co by dvanáctiletý, plnil nováčkovskou zkoušku, pamatuji si že její součástí byla i znalost českých (československých) státních symbolů. A i něco z československé historie. Dokonce se mi líbí i to, že na řadě skautských táborů se vztyčuje česká státní vlajka. Kéž jim tento kladný vztah k vlastenectví vydrží i v dalších letech a desetiletích.

A tak si myslím, že i v současné době, kdy se nám kdosi snaží vnucovat ty cizácké vlivy neslučitelné s naší kulturou, je budování vlastenectví v mladých lidech velmi užitečné, a to teď možná víc, než kdykoliv jindy. Ale pokud jste vedoucí oddílů, a chtěli byste alespoň trochu vašim svěřencům připomenout, že nějaké vlastenectví a vztah k vlastní zemi a její historii také existuje, mám pro vás typy, které určitě děti zaujmou. Jakožto dlouholetý vedoucí turistického oddílu je mám odzkoušené.

1) Co zkusit navštívit Letecké muzeum ve Kbelech? Dětem se tu líbí, jak procházejí jednotlivé hangáry. Množství letadel, které se tu nalézají, jsou rozdělené podle historie. A pokud muzeum navštívíte například při nějaké akci (jako například start sezóny), dokonce můžete některá letadla si prohlédnout i zevnitř. A co hlavně? Vstup do areálu je zcela zdarma, takže vám to nezatíží rozpočet. Kromě toho můžete výlet spojit například s návštěvou nedaleké satalické obory a vinořského parku. (viz. podrobnosti Pěšky z Kbel do Staré Boleslavi)

2) A co třeba navštívit Vojenské muzeum v Lešanech? I zde se dětem líbí. A to hned z několika důvodů. Například tu mají obrněný vůz upravený jako prolézačku pro děti. I zde jsou hangáry uspořádány podle jednotlivých let. Pak zde můžou navštívit halu, ve které je realisticky udělaná tanková bitva u Ostravy z 2. světové války. A i sem je vstup zdarma. Kromě toho návštěvu muzea je například možné spojit i s návštěvou nedaleké zříceniny hradu Zbořený Kostelec u Týnce nad Sázavou (viz. Podél Sázavy za trampy, vodáky a vojáky).

Pro děti to je všechno velký zážitek, a to navíc takový, který v nich snad alespoň trošku vypěstuje nějaký vztah k historii naší země, což si myslím, že v současné době je mnohem důležitější, než do nich indoktrinovat ten nesmyslný politický multikulturalismus.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském