Hloupost doby. Pozastavují se, že v chlapeckých románech od Foglara nejsou dívky

Nakladatelství Albatros se chystá opět vydat dílo skautského pedagoga a spisovatele Jaroslava Foglara. Ale víte, že je možné se setkat i s názory, že by se jeho příběhy měly předělat kvůli genderové a multikulturní nevyváženosti?

Libor Čermák

Například v článku, jehož odkaz je http://zdroj.cz/palicka-foglar-genderove-kvoty, se autor zabývá možností, že se prý o takovéto možnosti uvažuje. Například kreslířka, která má jeden z příběhů ilustrovat, si povzdechla, že Jestřábovo dílo není nijak bohaté na ženské postavy.

A víte, proč není? Protože je to chlapecká literatura. A ta je přeci hlavně o klukách. A co víc! Našli by se prý i tací, kteří by dílo Jaroslava Foglara kritizovali i za to, že je prý málo multikulturní a v dnešní tzv. „politicky korektní“ době, tak prý nemá šanci na úspěch.

Já osobně jsem na foglarovkách vyrostl. A tak se ptám, kdo vymýšlí takovou tu módu, co že prý jako má a nemá v dnešní politicky korektní době šanci na úspěch? To se jako řeší někde na „žižkovské klinice“, v „Žít Brno“ nebo někde v podobné organizaci zaměřené na neomaxsusmus a na multikulturalismus?

Naopak! Já si myslím, že obyčejným českým lidem se musí takovéto genderové a multikulturní snahy o změny v dílech českých klasiků protivit stejně, jako se jim za předlistopadového režimu protivily nejrůznější tehdejší režim propagující televizní seriály. A jestli teď chce někdo měnit příběhy Jaroslava Foglara, aby se jako více hodily do politicky korektního a multikulturního světa, má moji tvrdou kritiku a tvrdý odpor. Nic jiného. Je skutečně neskutečné, s čím dokážou takovíto zmagořelí multikulturalisti přijít! Já si Jestřábova díla vážím za to, co psal on. A nikoliv za to, co by si tam přál mít někdo jiný.

loading...

A na závěr ještě krátká úvaha. I já jsem se na blogu zkusil napsat několik svých seriálů pro děti a mládež. Viz„Inlajnový duch“,“Hrdinové Čeksasu“„Vánoční doba“Páťa a kolo Zláťa (seriál)). A myslím si, že i ony jsou dle takového pohledu jak genderově, tak multikulturalisticky nevyvážené. A na rovinu říkám, že na tom nechci nic měnit! A to i kdyby se neomarxisti stavěli na hlavu, že něco takového by prý dle nich nemělo být v dnešín politicky korektní době v módě. A myslím si, že obdobně by se ke svým příběhům jistě stavěl i Jestřáb – Jaroslav Foglar, kdyby se mu v jeho příbězích měl takto někdo začít rýpat.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Čtěte dále:

loading...