Historie zpracování kovů – 16. Dodatek k minulému

Poslední pokračování končilo slovy: „I překují své meče na radlice…“ a to mi nedá, abych neudělal odbočku k budově OSN v New Yorku. Tam stojí socha inspirovaná těmito slovy.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

Jmenuje se Překovejme meče v pluhy,vytvořil ji sochař Jevgenij Vučetič a Sovětský Svaz ji daroval OSN v r. 1959.

Pokud chcete lepší pohled na toto dílo socialistického realizmu, než jsem nalezl ve Wikipedii, zadejte si do vyhledávače Let Us Beat Swords into Plowshares. Totéž platí i pro další obrázky. Asi nás překvapí, že v padesátých letech Sověti takto ztvárnili verš z Bible. Šlo o sochu pro New York, doma by ji nebylo možné instalovat.

A nedá mi to, abych nepřidal i tuto sochu, která je taky před budovou OSN a která je známější. Je to silně zvětšený revolver Colt Python 357 Magnum. Vyjadřuje velmi podobnou myšlenku. Vytvořil ji švédský sochař Carl Frederik Reuterswärd v roce 1985 po zastřelení Johna Lennona.

Stejnou ideu vyjadřuje i třetí socha. Je to opět dar Sovětského Svazu z roku 1990. Socha velmi připomíná sochy svatého Jiří, které najdeme všude na světě. Svatý Jiří byl velmi oblíbený. Byl patronem carského Ruska, je i patronem Putinovského Ruska, je patronem Anglie, patronem Gruzie (autor sochy je Gruzínec)…atd.

Dolní část sochy je ve stínu, není zřetelné, že je tam drak a spolu s ním jsou tam kusy ze skutečných raket Pershing II a SS-20, které byly zničené po podpisu smlouvy o snížení zbrojení.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském