Rozhodl jsem se učinit svůj národ šťastným i proti jeho vůli

To není názor autora těchto řádků, není to ani oficiální linie (zatím) české vládní garnitury. Je to názor aktivisty. Aktivista se jmenuje Jan Čulík, živí se publikační činností a šéfredaktorováním Britských listů. Nicméně – tu větu pronesl Vladař ve stěžejním díle Antoine – de -Saint-Exupéryho s názvem Citadela.

Jan Čulík

Mnoho let se pan Čulík zaobírá malostí Českého národa. Mnoho let utkvívá jeho pohled na fascinujícím světu „hodnot“ a „civilizace“, což k nám prý dospělo právě ze zemí, které onu „civilizaci“ tak rády šířily, děsivě přitom nepochopeny právě subjektem „nacionalismu“, tak pevně prý dnes ukotvenému zejména v České kotlině, místem zrození pana Čulíka.

Zvláštní je, že se pan Čulík vůbec (a v jakémkoli svém antičeském lání) nezabývá i tou nejednodušší faktografií.

Ve své neznalosti souvislostí se pan Čulík někdy opravdově (po socialisticku) rozmáchne. Tak třeba 2.8. si můžeme v Britských listech počíst věru převratnou ( sociologickou…? Nebo možná politologickou..?, či bůhvíjakou tezi), hned v nápisu článku. „Problém je, že žádný kulturní střet s muslimy neexistuje…“

Praví pan Čulík. A je to vlastně prosté. Nevěřte tomu, že dle Šariíji je svědectví ženy jen poloviční, nevěřte tomu, že muslimské náboženství nejen dovoluje, ale preferuje mnohoženství, (co taky s docela vyvinutými a v obličeji Alláhu milými vdovami po káfirech), nevěřte tomu, že si afričtí dobyvatelé uvědomili, že je Západ tak dlouho okrádal, až si zajistil blahobyt, „demokracii“ a ve své blbosti teď míní, že se vyvleče ze své odpovědnosti na úkor hloupých vesničanů z Východu, co nikdy nikomu nic neukradli, ale na loupení „civilizace“ by dnes měli nést podíl.

„Muslimové jsou naprosto stejní lidé, jako Češi“, říká pan Čulík. Jen se mu patrně z nedostatku znalostí nechce uvést, že anatomicky má vlastně pravdu, ale filozoficky to nehodlá rozpitvávat. Proč by si vlastně měl před publikováním svých neznalostí počíst např. V Koránu či Šaríi. Proč by měl třeba podumat nad tím, že se v Koránu ve verši 33:60 doslovně praví: „Prokleti budou (káfiři) kdekoli se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdo již před tím byli. A nenalezneš ve vůli Alláhově změnu žádnou.“

Neexistuje žádná koncepce jak integrovat muslimské obyvatelstvo s ohledem na jejich vidění světa. To pan Čulík velkoryse ignoruje, ale zato je stoupencem přenádherné vize soužití. Neexistuje čas, v němž by si pan Čulík mohl osvěžit znalosti z jakéhokoli období Stěhování národů a s potoky krve, jež byly při tomto průvodním jevu změn klimatizačního prostředí mnohokrát vědecky doloženy archeology Západu i Východu.

Taky neexistuje možnost, jak panu Čulíkovi vysvětlit, že invazi do Evropy prapůvodně zajistili svými historickými loupežemi hlavně Britové, tíž pachatelé, co se dnes snaží částečně vyvinit, ale hlavně přehodit odpovědnost za tzv. Civilizaci. Poněvadž jsou to Britové a české médium pana Čulíka se nazývá Britskými listy.

Poněvadž pan Čulík zejména debatovat nemíní, co aby si aspoň přečetl Exupéryho a jak to vlastně dopadlo…