Evropa musí být dobyta. ČR již Alláhovi patří…

Jsme zase „o krok před světem“. Zatímco evropští imámové velí k útoku na Evropu, povzbuzují nájezdníky k násilnému přebírání reálné moci v rostoucích muslimských enklávách, český imám Halík podmanění země Islámu vlastně již vyřešil.

Halík Satan pražský | repro: youtube.com

Myslíte si, že jste doma? Ale ne, žádné doma neexistuje…

Netřeba ani kanonády, netřeba zbytečných administrativních veletočů nebo snad změn v „demokratickém“ systému. Koránu, Šaríi i Alláhovi postačuje, když místní islamistický velkoimám ukrytý v katolickém ornátě učiní prohlášení.

V tom smyslu, že zkrátka naše vlast a země našich předků nám Čechům prostě nepatří, protože nám zde nepatří nic, neboť vše je prostě Alláhovo. Aby nám to všem bylo jasné, sděluje nám to prostřednictvím médií česky. A aby bylo zřejmé, že je to myšleno vážně, vybízí (vlastně nařizuje), aby v kostelích, kam dosud chodí pro Slovo Boží zbytky naivních a věřících káfirů, bylo kázáno proti všem, kdo snad slova imáma Halíka míní zpochybňovat.

Všechno je dovoleno…

V bohulibé Halíkově činnosti nikdo nemusí hledat jakési jinotaje. Jeho filozofické vidění jej totiž opravňuje k tomu, že káfirům je velmi záslužné lhát, podvádět je i vraždit, vést proti nim spiknutí a nedodržovat slovo ve jménu svatého džihádu. Jak praví Korán 47:4 – Je dovoleno káfirovi setnout hlavu, 33:60 – káfir je prokletý, bude zajat a zabit, 86:15 – Je dovoleno proti káfirovi se spiknout atd….

Proto k nám Halík hovoří česky, namísto Alláh říká Bůh, odkazuje se na Bibli nikoli na Korán (proto necituje přesně a s konkrétním odkazem). Ale dští čirou nenávist ke všem, co smýšlejí jinak, nařizuje, hrozí Posledním soudem.

Lze mu však přiznat, že za svou honbou po jakémkoli pašalíku je velmi konzistentní, ať už jej získá jménem kohokoli. Moc je prostě moc, v Halíkově případě i nemoc.

I víra v Satana je víra, baže jo….

Kdo dříve snad pochyboval o tom, zda je Tomáš Halík opravdu věřící nebo pohan, toho lze odkázat na jeden z mála doložitelných dokladů o Halíkově vzdělání. Rigorózní práce z UK katedry sociologie,  po jejíž obhajobě divuplný „kněz“ právem užívá titulu PhDr zní: Křesťanství jako utopie… Hezké a výmluvné či snad ne… ? Teprve potom se najednou stal z pana sociologa katolický kněz, tajně vysvěcený ve známé vatikánské baště Erfurtu, tedy tak jaksi made in NDR.

(Ano, i faru Mutti Merkel je ze stejné dílny.)
Že by tedy pohan a kariérista? Snad. Ale co mají vlastně křesťané i mohamedáni jednoznačně společné? Je něco takového? Inu, ovšem.., přece víru v Satana. Tak tedy je pan profesor nakonec přece jen věřícím?

Na to ať si každý odpoví sám. A nemusí být křesťan, Žid ani muslim. Stačí že bude Čech.

Mohli by se vlastně islamisté od katolíka učit, jak islamizovat svou zem

A tak zatímco libanonský imám Mundhir Abdalláh, co má svou rodinu v islámském okresu Dánsko, se zbytečně brzy odkopává, když káže, že Džihád vyžaduje muslimskou invazi a dobytí Evropy, jakož i vymazání Izraele, imám Halík jen prohlásí – nic vám tu Češi nepatří. Vše je Alláhovo.

Zatímco islámští nájezdníci tvrdě boří hranice Španělska, jako záchytného bodu do evropských špajzek, jak to konzistentně činí již čtrnáct století, imám Halík nekompromisně horlí o káfirovské povinnosti podmanit se Islámu, pro což však používá měkká slova o milosrdenství, účastenství a křesťanské lásce.

Jak se ten filozof asi musí po nocích chutě hihňat do ruky…

Už to tady mockrát bylo. Jen Evropané nebývali tak zbabělí

Po celou dobu existence lidstva docházelo vinou klimatických změn i civilizačních zásahů k lidské migraci. Historici ty pohyby nazývají Stěhováním národů, to poslední probíhalo v Evropě zhruba od počátku letopočtu a skončilo kolem roku 1 000 příchodem Maďarů do podunajské nížiny.

Nikdy se mezi vyhánějícími ani vyháněnými neobjevil bláhovec, co by dobrovolně nájezdníkům strčil hlavu do chomoutu, aniž by se před tím neopásal mečem a aspoň se nepokusil svůj krb a drahé okolo něho bránit.

Někdo, kdo by místo pádnou pěstí dobýval tím, že by protivníkovi vzkázal: „Jen počkej, brzy si promluvíš s mým právníkem, protože pošlapáváš mé lidské právo na loupež.“ Ani obránci nelili zlato do jakýchsi neziskovek, ale raději odlévali železo.

Že je to příliš nadsazené? Opravdu…?