Novodobé dějiny a česká mládež

Toto spojení bohužel nejde moc dohromady.. Omladina se o nedávnou minulost nezajímá a často ji chybí základní znalosti. Docela smutné…

Ilustrace: Josef Čapek

V uplynulých dnech jsme si připomínali padesátileté výročí od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Vzpomínkový program připravilo každé větší město. Někde probíhaly koncerty, jinde se vzpomínalo spíše symbolicky.. Ovšem o to větším překvapením pro mne bylo zjištění, že dnešní (středo) školáci prakticky nemají potuchy, co se v roce 1968 a zvlášť v srpnu, vlastně stalo.

Často si pletou páté přes deváté, respektive roky 68 a 89. Někteří si něco málo vybaví ze školy, jiní jsou ztraceni úplně. Myslím, že je to špatně. Lidé by měli znát nedávnou minulost.

Kde je chyba? Doma si o událostech nedávno minulých s dětmi nepovídáme. Děti to nezajímá a rodiče je tímto zřejmě nechtějí zatěžovat. Vždyť doba je již dávno jiná, do bylo, bylo a něco podobného je už nepotká…

Jenže takové myšlení je špatné. Člověk nesmí zapomínat na tyto události, naopak je nutné si je neustále připomínat. Doma, ale také ve škole. Školství se za posledních několik desítek let hodně proměnilo.

Vznikly nové studijní obory, nové vyučovací předměty, nové systémy výuky. Ale novodobé dějiny a zásadní události se bohužel probírají jen okrajově. Není na čase toto napravit? Je důležité vědět a hlavně nezapomínat..


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském