Petr Pavel – Oportunní hochštapler, křivopřísežník, kariéristická epoleta

Docela pestře se dá charakterizovat obraz našeho nejznámějšího generála Petra Pavla. Někteří jeho profesní kolegové by třeba mohli ještě i dodat – podrazák, bezpáteřník, notorický lhář. Ale také – vždy v pohodě a s úsměvem. No tak hlavně nelajme bez důkazů. Je třeba taková tvrzení zdůvodnit a dokázat.

Petr Pavel – komunistická svině | foto: wikipedia.org

Paragán a kontráš ve službách tábora míru a socialismu

Tradice je tradice. Syn komunistického armádního kontrašpióna se docela logicky rozhodl jít ve šlépějích svého otce. Jak sám uvádí ve svých vzpomínkách – nic jiného neznal, byl tak vychován. Vystudoval tedy vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Táhlo jej to k parašutistům, takže to chtělo z profesního hlediska nejen fyzické předpoklady na velících funkcích, ale i ty politické. Kádrově vše v nejlepším pořádku, takže ještě šup do KSČ. Stalo se. Kariéra se rozjela s pšísahou věrnosti socialistické vlasti, Petr-Pavel začíná.

Inspirace tatínkem však nekončí. Komunistický zabijácký profík nakonec od parašutistů odchází. Zlákala jej možnost bít kapitalismus na prestižnějším místě, tak se přidal rovněž ke kontrašpionáži. Víte jaký rok se psal? 1989.

Vypadá to, že byl tak cele pohlcen svým posláním důsledně rozvracet imperialistické armády, až mu tak trochu unikl reálný vývoj politické situace a v tomtéž roce jeho přísaha i odhodlání dostaly ránu v podobě krachu systému, jemuž srdnatě sloužil.

Použil bleskově metodu, již si osvojil dokonale a která je dnes oblíbenou praktikou zejména v politickém spektru. Říká se jí „otočení na obrtlíku“.

Paragán a kontráš ve službách tábora míru na americký způsob

Díky své pružné páteři brzy studoval v USA, také ve Velké Británi. Anglický vzduch mu prospěl. Nejen při pobytu na štábní škole v Camberley, ale hlavně na King‘s College London, tam se totiž zdokonaloval ve znalostech o mezinárodních vztazích.

A jelikož mezinárodní vztahy jsou elitami bývalé velmoci Velké Británie dodnes chápány hlavně jako „právo“ drancovat planetu a jako červená nit se jimi vine v posledních třech stech letech i žárlivost a obsesivní nenávist k Rusku a všemu slovanskému, není vůbec divu. Není divu, že sice internacionální komunista zůstal kdesi uvnitř hlavně internacionální, ale dnes stoupenec „hodnot“ a jejich („našeho“) způsobu života. A základní hodnotou je právě tvrdý multikulturalismus a rasismus jen směrem na východ.

Petr-Pavel je tedy už téměř penzionovaným žoldákem (to je ten, kdo za peníze je schopen střílet pod praporem Boha stejně jako Satana), profesně však mediálním antirusem. To je to, co ho opravdu živí.

Jak voják umí držet slovo

A ještě na okraj pár poznámek k jeho působení v České armádě. Když zhruba před desetiletím kulminovala korupce při pořizování předražené a často zbytečné výzbroje a výstroje, nikdy se ze své už tehdy mocné pozice k ničemu nevyjádřil, aby si nepokaňkal svůj kariérní růst. Směrem k politické moci jako takové, stejně jako směrem k tehdejšímu šéfovi rezortu Pickovi.

Moment! Vlastně jednou ano. Jednou aspoň něco slíbil…! Den před schůzkou se zástupci Správy hmotných rezerv, kteří léta dodávali AČR předražená paliva, slíbil řediteli Národního úřadu pro vyzbrojování Pavlu Bulandovi, jenž chtěl těmto praktikám bránit, doslova: „Půjdeme do nich tvrdě!“

Ba ne. Nešli. Pavel Buland se v tom „okoupal“ sám, neboť fešácký Zápaďan a fotogenický heroe Pavel použil opět svou oblíbenou techniku. Otočka na obrtlíku – mlčení.

Takový zelený Štěch

Kdybychom měli Petra Pavla přirovnat k nějaké politické „celebritě“, napadnout by nás mohl třeba Milan Štěch. Normalizační komunista, kariérista, hochštapler. Po pravdě – Pavel umí několik řečí, Štěch neumí řádně ani spisovnou Češtinu. Pavel vypadá elegantně a fotogenicky, Štěch – no, prostě vypadá. Pavel je nepopiratelně inteligentní, Štěch nepopiratelně nevzdělatelný.

Ale stejně jsou to blíženci. V jenom případě tupý, ve druhém vyčůraný antirusismus je spojuje, nenávist k neporovnatelně inteligentnějšímu prezidentu Zemanovi z nich rovněž dělá bratry.

A tobě tyto morální politikářské kreatury si dovolují mediálně poštěkávat, že pan prezident Zeman není jejich prezidentem. No, tak bohužel je. Bohužel proto, že ani občané této země ani Miloš Zeman z toho jistě nemají radost.

Pan Pavel se teď dá asi na tu politiku oficiálně. To nás čekají skvělé časy, jestliže se do toho pustí ve stylu, jak sám kdysi řekl“ „Musel jsem nasazovat různé lži a lsti…“ No, páni! On by třeba nakonec mohl začít takový pan Kalousek docela oprávněně žárlit…