Už zase vymýšlejí novou krkolomnou definici planety

Vědci si rádi vymýšlí složité definice různých jevů. Sami pro sebe k tomu mají asi důvod. Ale co běžní lidi? A hlavně děti a studenti ve školách? Ti se pak musí nazpaměť biflovat složité definice, jejichž slovům málokdo rozumí.

Ilustrační snímek

Typickým případem je například definice planety. Její poslední verze byla odhlasována na zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze v roce 2006. Od té doby se planetám říká takovým vesmírným tělesům, která jsou na oběžné dráze kolem hvězdy, mají dostatečnou hmotnost, aby bylo možné předpokládat, že dosáhla hydrostatické rovnováhy a vyčistila svojí gravitací okolí své oběžné dráhy od jiných těles. (viz ZDE).

Tato definice měla i v době svého vzniku hodně odpůrců. A i dodnes je má. Podle různých úvah by pak podle této definice možná nemohla být za planetu považována ani naše Země. Já se pokusím jít ještě dál a zkusím zauvažovat nad tím, zda například tzv. „trojané“, což je skupina asteroidů na oběžné dráze 60 stupňů před a za Jupiterem, svědčí o tom, že ani největší planeta sluneční soustavy nedokázala vyčistit svojí gravitací okolí své oběžné dráhy.

Zkrátka a dobře hlavním důvodem přijetí této definice bylo vyřazení Pluta a podobně velkých těles za Neptunem z rodiny právoplatných planet. Astronomové tím chtěli určit hranici mezi planetou a trpasličí planetou.

Teď nově navržená definice však pracuje s opačnou hranicí velikosti, a to mezi planetou a hnědým trpaslíkem. Podle ní by planetou měl být: „objekt o skutečné hmotnosti pod limitní hmotností pro termonukleární fúzi deuteria, který obíhá okolo hvězdy, hnědého trpaslíka nebo hvězdného pozůstatku a má hmotnostní poměr s centrálním tělesem pod nestabilitou L4/L5.“ (viz ZDE). To je hranice tělesa o hmotnosti cca 13 Jupiterů nebo cca 4000 Zemí.

Po pravdě řečeno: Pokud nejste vědecky vzdělaní, rozumíte této definici? Proč musí vědci o běžných věcech, jako jsou například planety ve vesmíru, neustále vymýšlet složité definice plné cizích slov? Aby se děti a studenti museli biflovat složité poučky a když je správně nezarecitují, aby jim byly zhoršovány známky ve škole?

Já bych definici planety určil naprosto jednoduše. Tak, aby si ji zapamatoval a porozumněl každý, a z které by nebyly žádné pochyby o tom, zda to těleso planetou je nebo není. Planetou by podle mne bylo každé těleso, které je na oběžné dráze kolem hvězdy. Za spodní hranici bych zvolil velikost 1000 kilometrů, což je psychologická hranice mezi tří a čtyřcifernými čísly. A za horní hranici hmotnost 4000 Zemí, nebo chcete-li, těch 13 Jupiterů, což je číslo, které se opět dobře pamatuje. Nemám tam žádné cizí slovo a myslím, že by to mohl pochopit i ten největší tupec.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském