Jak zničit celosvětový platební systém. Recept Donalda Trumpa

Následující článek se zabývá zatím opomíjenou otázkou, jak dalekosáhle může Donald Trump poškodit světovou ekonomiku a peněženku každého z nás. Události posledních týdnů tomu mnohé nasvědčují.

Donald John Trump | repro: YTB

Stejně jako ještě před deseti lety, občas používalo Rusko svoji surovinovou převahu jako páku při politických vyjednáváních, tak nyní a s mnohem větší razancí hrozí Donald Trump Rusku odpojením od celosvětového systému peněžních převodů. A má k tomu všechny páky. Swift sice sídlí v Belgii, ale ve velkém ho spoluvlastní Americké banky.

Když přede víc jak deseti léty podobně jednalo Rusko, v mnohém za to na dlouhá léta zaplatilo. Zejména ekonomicky. Jak si přečtete níže, díky Trumpově nesmyslně asertivní politice se nyní podobná pohroma valí na Spojené státy.
Možná je na úvod dobré vysvětlit co to SWIFT je a jak funguje. Dobře poslouží následující citát z Wikipedie:

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. Jde o počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními i nefinačními institucemi. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje – BIC.
Jde o nezávislou společnost vlastněnou zúčastněnými institucemi se sídlem v La Hulpe v Belgii. Společnost SWIFT byla založena velkými evropskými a severoamerickými bankami v roce 1973 a to za účelem vývoje a provozování velké mezinárodní telekomunikační sítě zvláště pro potřeby bank a finančních institucí. V současné době je ve SWIFTu napojeno okolo 10 500 uživatelů z 214 zemí světa. Například v roce 2013 zaslali všichni uživatelé dohromady přes 5 miliard swiftových zpráv a další 2 TB dat novou službou FileAct. Historicky první zemí vyloučenou ze systému SWIFT byl 17. března 2012 Írán (v kontextu ekonomických a finančních sankcí).[1] Írán byl do systému SWIFT opět připojen v roce 2016. Dále britská vláda uvažovala o vyloučení Ruska (2014) ze systému, v rámci sankcí na něj uvalených v souvislosti s krizí na Ukrajině.[2] SWIFT je tedy možné ve vzácných případech použít k politickému boji vzhledem k závislosti všech zemí na něm.

Konec citátu.

Asi si správně řeknete že američtí republikání v čele panem prezidentem v čele zase jen provokují a že z toho zase nic nebude.

Opak se stal pravdou.

Spolková vláda již dlouhou dobu čelí tlaku na to, aby omezila obchodní výměnu s Islámskou republikou Irán. Pod pláštíkem mezinárodních sankcí by tak měl prodělat Irán, ale také německý průmysl. Jedním z instrumentů tohoto tlaku je i opětovné vyloučení Iránu ze SWIFTU kterým pan Trump hrozí. Tyto výhrůžky ustaly naráz před dvěma týdny. Proč? Tehdy vyšlo najevo, že Německo a Irán jednají o společném „Bypassu“, tedy systému vzájemných plateb mimo SWIFT. Tyto informace následně zveřenila CNBC ZDE.

Jako by toho nebylo málo, vždy uvážlivá Spolková vláda která když něco řekne, tak to i udělá, ústy svého ministra zahraničí Heiko Maase před několika dny sdělila na konferenci velvyslanců celému světu další zprávu. Vzhledem k tomu, že se systém SWIFT se již nedá mít za spolehlivý, vlády SRN, Ruska a Turecka, začínají zvažovat vytvoření vlastního systému plateb jež by zaručoval spolehlivou obchodní výměnu těchto členských Zemí. To co už ale ve zprávě nezaznělo je to, že se tím pádem dá počítat i s miliardovou Indií, Čínou a některými členy ASEAN – tedy sdružení Asijských států. ZDE

Když to řeknou Němci, tak to také udělají. A nejspíš to nebude dlouho trvat. Jedním z posledních hřebíků do politické rakve pana Trumpa byly několik dní staré zprávy o propadu Americké ekonomiky v posledních měsících. Je hospodářská konjunktura. Ze stabilního růstu čtyř procent se USA ocitly na stabilním jednom procentu. Donald Trump bude už asi jen těžko zvolen prezidentem znovu.
A teď to nejhorší na závěr.

Pokud nový systém převezme v dohledné době například 40% světové platební výměny a to je reálné, půjde o velkou ránu pro americký dolar. Tzv. dedolarizaci.

SWIFT funguje hlavně v US dolarech a nový system bude zcela jistě fungovat v Eurech. Dolary tak ztratí významně na své hodnotě na světovém trhu. A propadnou se. Jak to odskáčou banky co SWIFT vlastní je jasné.

Napadá Vás, co horšího pan prezident ještě mohl pro americký dolar udělat? Mne už ne. ZDE.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském