Počet obyvatel ČR se zvýšil na 10 625 449. Je to důvod k radosti?

To sotva. Je to jen díky imigrantům. Do ČR se během prvního pololetí přistěhovalo ze zahraničí celkem 29 220 lidí, což je o 7781 více než o rok dříve. Zato očet narozených dětí (55 000) byl menší než počet zemřelých (58 000).

Jaroslav Čejka | foto: archív autora

A odkud že k nám přichází nejvíce přistěhovalců? Ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. To by nebylo tak zlé. Až na ty Rumuny jsou to všechno Slované, se kterými se lze celkem snadno domluvit a kteří se většinou brzy naučí česky. Jenže za stejnou dobu se z Čech, Moravy a Slezska vystěhovalo do zahraničí celkem 11 500 osob . Což je o 2 575 víc než v prvním pololetí loňského roku.

Trochu mi v těch statistikách chybí věkové složení imigrantů a emigrantů, jakož i jejich dosažené vzdělání, resp. kvalifikace. Ale i bez údajů statistiků si troufám hádat, že většinou odcházejí lékaři, zdravotní sestry, IT specialisté a jiní odborníci, zatímco přicházejí spíše lidé nepříliš kvalifikovaní. A pokud nějakou vyšší kvalifikaci mají, tak mají problémy s jejím uplatněním, a to i u nás.

Bojím se, bojím, že se z České republiky v historicky blízké době stane něco jako slovanská provincie Evropské unie. Ale nedivím se tomu. Pořád se volalo – a právem – po zvyšování vzdělanosti českého národa a soukromé střední školy, jakož i univerzity rostly jako houby po dešti. Dnes produkují kromě lékařů, inženýrů a jiných žádaných profesí i nadměrný počet politologů, sociologů, religionistů atd. Nikdo ovšem neřeší jejich uplatnění. A sice to, jak ty potřebné specialisty dostat do regionů a jak je přesvědčit, aby neodcházeli do sousedního Německa či Rakouska, kde jsou přibližně třikrát vyšší platy mež u nás.

Komunistický režim se kdysi bránil odlivu mozků zadrátovanými hranicemi a povinností při legálním odchodu (např. po sňatku s cizím stíátním příslušníkem) uhradit státu prostředky, investované do jejich vzdělání.

Ale jak se má bránit demokratický a politicky jednosměrně hyperkorektní režim, to nevím.

Za první republiky existovala veršovaná reklama následujícího znění:

Proč mám platit alimenty,

to mi nejde na rozum,

když si můžu u Fafejty

koupit prima Olagum!

Jo jo, zabránit nechtěnému úniku spermií je snadné, ale zabránit úniku mozků, to je věda! A je docela možné i to, že by se zaměstnavatelé museli spokojit s o něco nižšími zisky .

Ale tady už, jak jistě chápete, přestává všechna legrace!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském