Proč je trvalý letní čas lepší než trvalý středoevropský

V Evropě zřejmě skončí střídaní letního a středoevropského času. Bál jsem se toho, že se zruší letní čas. Ale zřejmě to dopadne nejlépe jak může. Tak, že letní čas zůstane na trvalo. A v čem je letní čas lepší? V mnohém. Už vidím ty vytřeštěné obličeje lidí, co si rádi ráno přispí: „On má být trvalý letní čas i v zimě! My jsme proti letnímu času bojovali. Přáli jsme si, aby byl zrušený. A oni ho teď místo toho chtějí zavést na trvalo!“

Ilustrace

Jenže prosím vás, co je na letním čase horšího na středoevropském? Naprosto nic. Naopak! Jsem toho názoru, že je mnohem lepší, než ten klasický středoevropský čas, co u nás platí v zimě. Letní čas, a to si pamatujte, je lepší především z bezpečnostních důvodů. To, protože lidé, co mají strach po setmění chodit ven, na tom můžou jen vydělat. Jestliže bude možné o hodinu déle vidět i v zimě, budou tito lidi alespoň o hodinu ušetřeny zbytečného stresu z brzkého setmění.

Druhý přínos bude především pro naše děti a mládež a pro jejich volnočasové aktivity. Protože se stmívá o hodinu později, tak se nám prodlouží odpoledne. A proto, jako pedagog volného času, tedy vedoucí dětských kroužků, které se konají hlavně v odpoledních hodinách, jedině zajásám. Například činnost turistických a skautských oddílů, což jsou volnočasové aktivity probíhající více venku než v klubovně, na tom jen vydělá. Jestliže v zimě se začíná stmívat už v 16 hodin, teď to bude až v 17 hodin. A ty děti, které chodí rádi ven si hrát na ulici, do parků a do lesů, tak budou moci být venku o hodinu déle. A navíc, pokud i vy odpoledne pracujete na zahrádce, jistě i vy toto přivítáte.

A teď si naopak představte, že by zavedli jako trvalý ten středoevropský čas. A to i v létě! To bych přivítal snad jenom kvůli tomu, když budu chtít večer sledovat hvězdnou oblohu, aby dokonalý soumrak nastával o hodin u dříve. Jinak by to už žádnou jinou výhodu nemělo. Umíte si například představit, že by na konci srpna byla tma už v 20 hodin? Že ne? Ale taková by byla realita v případě trvalého středoevropského času! Naopak ráno by se rozednívalo až netypicky moc brzo. V době letního slunovratu by se rozednívat by se začalo už kolem 3. hodiny ráno. Opět realita v případě zavedení trvalého středoevropského času. Lidem, kterým denní světlo nedovolí spát ráno, by už pak spát nemohli a budili by se netypicky brzo.

A proto z těchto všech důvodů zavedení trvalého letního času místo středoevropského přivítám. A věřím, že to přivítá i každý rozumný člověk.


Postoje autorů, jejich myšlenky a názory ne vždy jsou v souladu s postoji, myšlenkami a názory všech členů redakce. Ovšem jakýkoliv text prostý politické korektnosti na tento web patří.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském