Evropou obchází strašidlo strachu. Strašidlo cenzury

loading...

Ještě můžeme, i když s opatrností říkat, co si myslíme. Ne zcela to můžeme psát. Media tlačí jen ty „správné“ názory, co jsou po proudu. Tlačí jen ty „správné“ kandidáty do voleb, co jsou po proudu a tlačí je kmotři. Tohle je pomalý puč, jako v ten únoru 1948.

Ilustrační snímek

Pomalu, salámovou metodou, tak, jak se ukrajují tenká kolečka salámu jsou oklešťovány naše svobody, dané Ústavou. Mezi jinými svoboda slova. Kdo má jiný, než ten „správný“ názor, je zablokován dočasně, nebo zcela. Ano, facebook je soukromé medium, které má svá pravidla. To je v pořádku, i když se nám to nelíbí. Co v pořádku není je to, jak jsou medii manipulovány, zkreslovány a zamlčovány informace. Jak je tato společnost mrzačena mediální masírkou. Bohužel, už se zaměřili i na naše děti. V mediích, ve školách, ve veřejnoprávní televizi.

Co je ale nejhorší, že zase udáváme jako za císaře pána, nebo jako za protektorátu. My jsme tu svobodu jako úlitbu v roce 1989 dostali a dnes ji potíráme? Kde to jsme? Veřejnoprávní televize namísto vyváženého nestranného zpravodajství produkuje tendenční komentáře a televizní rada i Sněmovna k tomu mlčí. Volby zdánlivě rozhoduje volič, ale je zásadně ovlivněn medii, mediální masírkou. Medii, která někomu patří a jsou tedy ovládaná kapitálem, zájmovými skupinami. Ty rozhodují. Nenechme se vyhnat do hospod, tam nic nezměníme.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském
loading...