Je Miloš Zeman rasista, když chce po cikánech, aby pracovali…? Není!

Mělo by být zažité, i když je všelijak porušované, pravidlo, že kdo nepracuje, ať nejí, nebo rčení, – bez práce nejsou koláče. A mělo by být také zažité, že i nepřítel může mít někdy pravdu…

cikánská mláďata

Prezident Zeman mě štve mnoha svými výroky, s mnohými nesouhlasím, ale s dalšími nemám problém. Ten nejnovější, který pronesl na setkání s občany Kojetína zní takto a já s ním nemám problém…

„Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení,“

Další jeho slova týkající se problematiky nezaměstnanosti, vlastně často dobrovolné nezaměstnanosti NĚKTERÝCH (abychom neházeli všechny Romy pochopitelně do jednoho pytle, protože se pochopitelně o všechny Romy zdaleka nejedná…) Romů zněla takto:

„Za komunismu byl systém, že romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje,“.

Nevím jak kdo, ale já v těchto slovech prezidenta nevidím ani stesk po době rudé – komunistické, ani v nich nevidím onu „hranu rasismu“, která je prezidentovi vyčítána v tomto článku. Vidím v nich vypíchnutí určitého aspektu systému, který se opravdu děl, tak to opravdu bývalo a prezident jen popsal skutečnost tak, jak se odehrávala. Popsal tehdejší postup, který měl jako výsledek minimum poflakujících se nepřizpůsobivých lidí, kteří by chtěli žít na úkor druhých a ten zákon o nutnosti pracovat, nebyl zdaleka namířen jen proti Romům, platil jak pro „české“ Čechy, tak pro „romské“ Čechy“ ( a v té době i pro Slováky…), stejně jako pro fialově kostičkované.

Dnes je samozřejmě situace jiná, je na každém, zda bude pracovat, nebo ne, měl by se ale uživit v mezích zákona a pokud možno ne na úkor druhých. Jako nosnou myšlenku v prohlášení pana Zemana vidím tu informaci, že pokud někdo dnes, v době tak nízké nezaměstnanosti, kdy je tak veliká poptávka po všech pracovnících na všechny možné pozice, i na pozice manuální, které může vykonávat jak bývalý profesor, tak i někdo, kdo má sotva základní vzdělání, ODMÍTÁ pracovat, přestože má dvě zdravé ruce a nohy, neměl by požívat výhod sociálního zaopatření.

To se mi zdá naprosto legitimní požadavek a je opět úplně vedlejší, zda je namířen proti romskému, nebo jinému flákačovi jakékoliv národnosti. I mezi „bílými“ Čechy je samozřejmě spousta nemakačenků, co se snaží jen vyčůraně obejít pravidla hry a vysávat sociální systém.

Jenže v Kojetíně padlo slůvko – Rom… To by samozřejmě ale nebyla dnešní mantra, kdyby se řada lidí nesnažila z prezidenta Zemana udělat vždy a za všech okolností toho špatného. A jak je ve hře slůvko Rom, dá se na něj krásně vytáhnout i moderní označení, že je rasista, nebo že alespoň lavíruje nad hranou rasismu.

Podle mého názoru jsou taková označení Zemana v takové souvislosti naprosto přitažená za vlasy, ale chápu, že jistým kruhům se něco takového hodí, jako voda na jejich mlýn. Můžu s prezidentem Zemanem nesouhlasit v milionu věci, ale odmítám přijmout nalejvárnu, že to, co řekl v Kojetíně snad jen zavání rasismem.

Jak je možno se dočíst v článku, na který jsem dal výše odkaz, obyvatele Kojetína v poslední době trápí právě situace kolem zvyšujícího se počtu nepřizpůsobivých v jejich okolí, ano, v tomto případě jde konkrétně o lidi romské národnosti. Právě proto pan Zeman na setkání občanů Kojetína toto téma otevřel. Mají snad ti politici, nebo novináři, nebo čert ví kdo, kdo prezidenta za tato slova a vůbec za otevření tohoto tématu, kritizují, problém s tím, že se jiný politik zajímá o to, co v daném místě občany nejvíce trápí?

Jako kontroverzní je považováno i další prezidentovo prohlášením, které je vedeno na podobné notě- „Měli bychom omezit sociální dávky těm, kdo odmítají pracovat a posmívají se těm, kdo poctivě každý den chodí do práce,“.

Tato slova před časem pronesl prezident k poslancům, která ještě okořenil tím, že pronesl, že lidem sociální dávky v některých případech ubližují tím, že je odnaučí chodit do zaměstnání.

Marně si lámu hlavu nad tím, co je na takových výrocích rasistického, což je rasistické chtít po nějakém člověku, aby se živil prací, byť by ten člověk byl náhodou Rom…?

Je snad spojení slov Rom – práce, znakem rasismu?

To už jsme se opravdu naprosto zbláznili, že připustíme, aby nám někdo vnucoval tak nesmyslné názory, což opravdu je v „boji“ proti názorovému odpůrci dovoleno všechno, jen když to povede k jeho zostuzení? To už opravdu vnímáme stará pořekadla a přísloví, na kterých je vlastně založena naše současnost s určitou mírou prosperity, jako rasistická a populistická?

Opravdu je správné, aby kdo nepracuje, jedl? Aby někdo, kdo nepracuje, ač by mohl, aby přesto měl mít nárok na koláče?

Politici si honí body, někteří novináři jsou jim v tom více než podporou, a všem dohromady je úplně jedno, že tím neřeší jen Zemana a teď, ale že tím řeší, a hlavně tím mrví, postoje a životní přístupy, nemluvě o budoucnosti mezilidské a politické kultury, mnoha a mnoha lidí.

Jen když je možnost si do Zemana kopnout, vždyť je to nyní tak IN.

Místo toho, aby si někteří lidé položili otázku, zda náhodou nemá v tomto případě prezident Zeman pravdu, a zda by nebylo dobré se soustředit na návrat k poctivému a v dějinách fungujícímu modelu, hledají se dodatečně klacky vhodné pro házení pod nohy, nebo se horkou jehlou šijí kacířské čepice.

Pana prezidenta v mnoha ohledech nemám rád, ale jak už jistě mnohý z vás, čtenářů ví, vždy píšu stylem padni, komu padni.

A já se domnívám, že chtít po někom, aby se živil poctivou prací, není rasismus, ani populismus, ale že jde naopak o zcela legitimní požadavek.

I když ho vysloví „nenáviděný“ prezident Zeman.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském