Muzeum totalitních režimů by mělo vzpomenout i na islamismus a multikulturalismu

Pražští volební lídři podpořili v Praze vznik muzea totalitních režimů. Souhlasím. Ale myslím si, že by tam neměl být jen nacismus a komunismus. Určitě by se tam měly připomenout i ideologie, které trápily či trápí i jiné státy.

Libor Čermák u Pamatníku Vojna | foto: archív autora

Nacistická diktatura (1938-45) a komunistická diktatura byly bez debat dvě velké černé skvrny na historii demokracie naší země ve 20. století. Pokud tyto dvě velké nesvobody bude chtít někdo připomenout nějakým muzeem, tak proč ne. Já osobně se považuji za bojovníka za svobodu názoru a demokracii. A tak něco takového jen přivítám. Jen ať o tom pěkně ví i ty nejmladší ročníky! To proto, aby se tyto nesvobody už nikdy neopakovaly.

Jenomže si myslím, že by tam neměly být jen takové totalitní režimy, které někdy vládli u nás. Určitě by tam měly být takové totalitní režimy, které vládly či stále ještě vládnou i na jiných místech zeměkoule. Určitě si například myslím, že by se tam také měly připomenout věci, které prováděl tzv. Islámský stát či stále ještě provádí v mnohých muslimských státech. Například by tam měly být připomenuty praktiky tzv. práva šaria a podobné chuťovky.

Kromě toho jsem přesvědčen, že do takovéhoto muzea patři i některé negativní jevy, které se objevují i tady v Evropě! Například, když je někde někdo odsouzený za to, že na Facebook napíše nějaký hodně pikantní status o politicko-náboženské ideologii, jejíž kultura není slučitelná s kulturou evropskou. I taková praktika, pokud se někde děje, by měla patřit už jen do muzea totalitních režimů. Protože odsuzování za svůj názor, a to dokonce nepodmíněné, je něco tak antidemokratického, že to snad ani víc antidemokratičtější být ani nemůže.

A další případy. Do muzea totalitních režimů patří určitě i například tzv. multikulturní výchova a jakákoliv indoktrinace politické ideologie do nezletilých dětí. A určitě bych tam přidal i metody tzv. juvenilní justice, a zvláště metody norského Barnevernetu. A do třetice i takové věci, kdy někdo chce měnit díla klasických autorů jen proto, aby náhodou neurazila nějaké menšiny. Já osobně nesouhlasím ani s jedním ani s druhým ani s třetím, co jsem v tomto odstavci popsal.

A určitě se najdou i další podobná témata z poslední doby. Protože zdaleka ne všechno, s čím přicházejí stoupenci multikulturalismu a neomarxismu, je z demokratického hlediska v pořádku. Spíš bych řekl, že se nám snaží podsunout novou totalitní ideologii. A právě takové všechny totalitní ideologie, kdy si někdo myslí, že jen on má ten správný patent na pravdu, by měly být už jen v tom muzeu.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském