Muslim na české radnici…

V Teplicích se strhla vlna nevole kvůli kandidatuře místního doktora. Jmenuje se totiž Mohammed Ghaleb a je to muslim a mimo to, je to muž se vzděláním, mluví několika jazyky, v tamní nemocnici zastává pozici primáře, a je to výborný doktor. Teplické radnici pomáhá již několik let uklidňovat spory mezi místními a návštěvníky lázní, kteří přichází z arabských zemí a nechtějí se chovat dle místních pravidel.

Mohammed Ghaleb

Doktor žije v Čechách již patnáct let a vychovává tu své děti, které se zde narodily. I přes to všechno vyvolala jeho kandidatura v Teplicích odpor a vlnu nevole hraničící s hysterií. Někteří jedinci mají utkvělou představu, že každý muslim má okolo pasu omotané výbušniny. Nemá. Je potřeba umět rozlišovat.

Mě též vadí fanatičtí muslimové, kteří bezdůvodně zabíjí nevinné lidi. Vadí mi i ekonomičtí uprchlíci, kteří utíkají ze své země jen pro to, že si myslí, že v Evropě se budou mít líp, protože jim budou vypláceny různé sociální dávky, oni budou jen vysávat sociální systém a o práci si nechají leda zdát. Takové lidi tady nechci a jsem proti nim. Ovšem člověk, jako je Mohammed Ghaleb, mi nevadí. Proč by taky měl??

Lidé se vzděláním jsou přínosem. Určitě větším přínosem, než ty spousty Slováků, Ukrajinců, Poláků, Bulharů, Mongolů…kteří zde pracují v montovnách u pásu, do doby než je pracovní agentura vyhodí. Tito lidé, často bez vzdělání, pro nás žádný přínos nemají a přesto jich sem ročně přijedou tisíce a tisíce. Anebo někteří naši spoluobčané, kteří o práci prakticky nezavadí, celý život jsou zvyklí jen dostávat peníze od státu zadarmo.. Ti všichni mi vadí určitě více, než kandidatura vzdělaného muslima v Teplicích…


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském