Atomizace společnosti

O atomizaci společnosti se mluví především v souvislosti s rozpadem rodin. Při pohledu na výsledky voleb lze o atomizaci mluvit i v oblasti politiky.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

Organizované strany, které mají určitý program, ustupují do pozadí a na místech zastupitelů se stále více objevují zástupci různých lokálních sdružení a nezávislí kandidáti. Organizovaným stranám soustavně klesá počet členů. Je to podobný trend, jako když často slyšíme: „Náboženství ano, církev ne.“

Otázka je, zda je tento trend dobrý. Pokud jde o atomizaci rodin, kdy stále více dětí se rodí mimo manželství, a přibývá těch, kteří žijí v krátkodobých svazcích, pak to lze označit za negativní. Je mimo vší pochybnost, že dětem je nejlépe ve stabilních rodinách. Pokud jde o politiku, nezaregistroval jsem, že by se nad tím někdo zamýšlel a já se necítím dost zdatný, abych s tím začal.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském