Strategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví

Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání. Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana.

František má ducha antikrista ?

Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem. Například klade otázku: „Jsem zamilován do Pána?… Anebo svoje křesťanství prožívám jen děláním toho či tamtoho?“ Všichni obdivem téměř oněmí. On si ale tyto myšlenky vyčte z charismatických autorů, a navíc má osobní zkušenost z náboženského probuzení v Argentině před 40 lety. Pastoři tehdy vyháněli démony, lidé byli uzdravováni… Je možné, že František, aby oslnil, začne po vzoru argentinských pastorů vyhánět démony a modlit se za nemocné. Jenže i kdyby František a jiní propagátoři homosexualismu dělali zázraky, platil by o nich Ježíšův výrok: „Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne pachatelé nepravosti.“ (Mt 7,22-23)

Uchvacující kázání teď František pronáší proto, aby si vytvořil zevnější image světce a mohl tím účinněji prosazovat homosexualismus a islamizaci k sebezničení církve. Cílem jeho strategie je rozdělit odpůrce, pak už nebude muset odpovědět na otázky a přiznat zločiny homosexuálního lobby, a hlavně – vyhne se rezignaci.

František od samého počátku svého pseudopontifikátu systematicky, slovy i gesty, prosazuje legalizaci homosexualismu. Na první veřejné akci při světovém dnu mládeže v Rio de Janeiro zapojil do organizace nejznámějšího homosexuála jako tzv. choreografa, aby učil tancovat biskupy. Při zpáteční cestě na tiskové konferenci v letadle prohlásil: „Kdo jsem já, abych soudil homosexuály?“ Tím zneužil papežskou autoritu k popření Božího příkazu, který varuje před hříchem Sodomy věčným ohněm (2Pt 2,6).

Pak následovala celá série jeho výroků a gest, návštěv a telefonátů se známými i méně známými homosexuály. Například prohlásil, že se církev musí homosexuálům omluvit, a rozhodl se netrestat pedofilní kněze, nanejvýš modlitbou. Na Zelený čtvrtek líbal ve vězení nohy transsexuálovi, a tím de facto tento hřích schválil.

loading...

V exhortaci Amoris laetitia už otevřeně popřel existenci objektivně platných morálních norem. Tím popřel Boží zákon i Kristova přikázání. Místo nich určil za nejvyšší měřítko subjektivní přístup. Kardinálům na dubia dodnes neodpověděl a rovněž na tzv. Korekci, podepřenou peticemi, mlčel!

František při svých tzv. apoštolských cestách využívá každou příležitost, aby potvrdil homosexualismus. Například při nedávné návštěvě Irska napomínal rodiče, že nesmí dětem vyvracet homosexuální sklony, které jim nasugerovali ve škole.

Po vystoupení arcib.Vigana František odmítá na konkrétní obvinění odpovídat a tím de facto přiznal svou vinu za krytí zločinů kard. McCarricka a homolobby v církvi.

Při návštěvě pobaltských republik dále skrytým způsobem prosazoval homosexualismus (viz ZDE).

Na měsíc říjen vyzval k modlitbám růžence proti útokům ďábla, který rozděluje křesťanské společenství. František sám rozděluje církev, a to prosazováním homosexualismu. Je paradoxem a dalším manévrem, že k tomu žádá podporu věřících exorciční modlitbou k sv. Michaelu archandělovi.

Nyní probíhá synod biskupů. Do synodu František prosadil 39 svých moderátorů, mezi nimiž je i kard. Marx, který prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech. Jak to, že František za tento zločin kardinála nedegradoval? Potom je ale jasné, o co mu i na synodu jde.

loading...

Synod prosazuje ducha a program Amoris laetitia, to znamená vnést nové myšlení, myšlení světa – aggiornamento – i v otázce legalizace homosexualismu v církvi.

V rámci synodu připravuje tzv. Mezigenerační globální projekt pod názvem Sdílet moudrost času. Ve skutečnosti jde stále o totéž – prosadit homosexualismus v církvi.

Rovněž plánovaný světový den mládeže má prosadit tento program.

Kdyby byl František herec, se svými schopnostmi by se určitě stal filmovou hvězdou. Hrál by tak sugestivně, že by všichni nabyli přesvědčení, že to není hra, ale skutečnost. Jenže ve hře, kterou hraje teď, jde o zneužití úřadu k sebezničení církve, a to je mimořádně vážná věc!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

loading...

10. 10. 2018

Čtěte dále:

Na Západě začíná tunelování pojmů rodina a manžels... Zdroj: akce-dost.cz | Francouzští zákonodárci by měli zanedlouho plně zrovnoprávnit homosexuální a heterosexuální páry v rámci rodinného práva a soci...
Ladislav Zemánek pro Hlas Ruska: My na Západě si p... Člen redakční rady Protiproudu Ladislav Zemánek poskytl státní rozhlasové stanici Hlas Ruska vyjádření k úspěšnému tažení homosexualismu západním svět...
Falešně chápané milosrdenství papeži Františkovi a... Jsem čtenáři těchto stránek průběžně vyzýván, abych se vyjádřil k tomu či onomu výroku či činu papeže Františka. Jak jsem již dříve napsal, kdykoli se...
Obama nazval filmový průmysl tajnou zbraní propaga... Americký prezident Barack Obama vystoupil před zaměstnanci studia DreamWorks Animation a řekl, že americký zábavní průmysl formuje světovou kulturu, u...
Pýcha předchází pád: Festival mouřenínů Nového svě... Petr Hájek se zamýšlí nad některými souvislostmi Prague Pride, coby demonstrativní satanistické exhibice „pokrokově nemocných“ dětí NWO. V Praze opět ...
„Práva“ homosexuálů nad zájmy dětí? Tak to tedy pr... Právo adoptovat dítě existovat nesmí. Ani pro heterosexuály. Dítě není hračkou, na niž lze vznášet nárok, kterému když není vyhověno, je prý žadatel d...
Platíme daně a Dienstbier se nám směje do očí. Jeh... Mnoho lidí se dnes cítí mravně na výši, když se dostatečně ohánějí lidskými právy. Každá menšina prý zasluhuje ochranu a speciální zacházení. Ptám se ...
Sodomie přináší nejen zvrácenost v oblasti mravní ... V polovině srpna zažije Praha znovu „festival“ homosexualistů Prague Pride. „Hrdost“ (nebo spíše "pýchu") u nás budou prezentovat devianti nejen domác...
Devianti v ulicích chráněni. Kritici těchto ohavno... Internet je plný tvrzení, které jsou spíše pomluvami. Je snadné tak někoho poškodit a když se soudně brání, často prohraje. Protiargumentem je totiž s...
Deviace útočí: „Manželství“ homosexuál... Vláda podala návrh na zřízení institutu manželství pro homosexuální páry, tento návrh má svoje příznivce i odpůrce. Hlavním argumentem je modernistick...
loading...