Tajemné znalosti plejtváků obrovských

Plejtvák obrovský je největší savec a současně největší známý živočich naší planety. Ale váže se k němu jedna velice zajímavá zeměpisná záhada. Totiž se zdá, jako kdyby tato zvířata věděla o kulatosti i o velikosti naší planety.

Ilustrace: pxhere.com

Snad jen někteří druhohorní dinosauři překonali velikostí tento druh velryby, která může dorůst do až velikosti 33 metrů a do váhy téměř 200 tun. Co do délky ho může překonat snad jen trubýš pochybný, ale to je dlouhý, avšak úzký mořský živočich, žahavec, jenž je součástí planktonu.

Aby plejtvák obrovský neboli modrá velryba, své velké tělo zvládnul, je potřeba, aby denně spořádal 3-5 tun potravy. Většinou se jedná o tzv. kril tvořený drobnými korýši. Ročně to může být a 750 tun. Výskyt pletváka je takřka po celé zeměkouli. Můžeme se s ním setkat v tropických oblastech i ve studených vodách Arktidy či Antarktidy.

Jenomže v tom jeho výskytu je zvláštní háček. Plejtvák obrovský, myšleno jako jednotlivec, se totiž celý život drží na své mateřské polokouli a nikdy nepřekračuje rovník. A to platí jak pro „jižní“ plejtváky, tak pro „severní“. Čím to? Může za to například to, že teoreticky by tato zvířata dokázala vnímat magnetismus Země? Toto by možná mohlo platit v případě, že by magnetismus směřoval jak k severnímu, tak jižnímu magnetickému pólu naší planety. Ale on po celé zeměkouli směřuje jen k severnímu. I kdybyste u Nového Zélandu vytáhli z kapsy kompas, pořád bude směřovat s severu.

Tak, jak o rovníku vědí obyčejná zvířata, když jen jeho vyměření lidí si vyžádalo složité astronomické výpočty? A jen samotné prokázání kulatosti Země stálo celou řadu středověkých myslitelů život pod soudem inkvizice. Možná je to proto, že plejtváci nejsou zas tak obyčejná zvířata. Vždyť u některých kytovců se hovoří i o určitém stupni inteligence. Znají snad tvar a velikost naší planety, když mají tak dobré povědomí právě o rovníku? A co když mají plejtváci podobně jako my, v moři vytyčené také svoje státy, jejichž hranice, které nepřekročují, udává právě rovník?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském