Praha se nalézá ve zlatém řezu České republiky

Před časem jsem se v jednom článku zabýval zvláštní věcí. Praha, naše hlavní město, se současně i nalézá na poledníku, jenž vede ČR nejdéle. A tak jsem se zkusil zaměřit na pozici Prahy přímo na tomto poledníku. A výsledek?

Ilustrace

Bylo to v článku „Za mariánskými zjeveními v Česku VI. – Svatý poledník České republiky“. V něm jsem upozornil na to, že několik míst s údajnými mariánskými zjeveními jsou v naší republice tak zajímavě umístěné, že jimi prochází poledník, který nejdéle vede Českou republikou. A co víc, zrovna na tomto poledníku se nalézá i naše hlavní město Praha. Zkusil jsem se tedy na pozici Prahy podívat ještě blíže. Například jsem pokusil zjistit, zda její poloha na oné úsečce nemá nějakou zvláštní pozici.

A tak jsem si vzal mapu, pravítko a kalkulačku a začal měřit. A co mi vyšlo? Praha se totiž nalézá na 62 procentech této úsečky. Na první pohled nic světoborného. Ale na ten druhý už ano. Je to přibližně 62 procent, které odpovídají hodnotě tzv. „zlatého řezu“ Zlatý řez totiž vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Výsledkem je iracionální číslo, a to přibližně 1,618 (viz ZDE). V procentuálním vyjádření je to tedy zhruba 62 procent. Jak například už několikrát psal ve svých knížkách švýcarský badatel Erich von Däniken, podobné vztahy s 62 procenty vzdáleností lze nalézt i mezi starověkými památkami v Řecku. Je tedy Praha jen další kamínek do mozaiky této záhady?

Sarajevo v Bosně a Hercegovině se také nalézá na poledníku vedoucím nejdéle tímto státem. A navíc přesně v jeho polovině

A je také náhoda, že podobné geometrické umístění lze nalézt i u hlavních jiných států. Po Evropě lze totiž nalézt hned několik hlavních měst, která také leží na poledníku, jenž vede nejdéle oním státem. Například Paříž ve Francii. Nebo Sarajevo v Bosně a Hercegovině. A Sarajevo se navíc nalézá v polovině oné úsečky, což si můžete změřit.

Ilustrace

A aby tomu nebylo málo, tak Řím, hlavní město Itálie se nalézá jak geometrickém středu Itálie, tak na poledníku i rovnoběžce, které tímto státem vedou nejdéle. I to jsou pořád jen náhody?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském