Zamítněte Istanbulskou úmluvu

V Česku by prý měla být co nejdříve ratifikována tzv. Istanbulská úmluva. Jenže já jsem přesvědčený, že žádný takovýto globalistický zákon, který navíc zavádí doslova antidemokratické nehoráznosti, nepotřebujeme.

Poslanecká sněmovna | reprofoto: prague.eu

Proti Istanbulské úmluvě jsem už psal na blogu několikrát. A to především obhajobu profesora a kněze Petra Piťhy, kterého chtějí jisté neomarxistky zažalovat za informování o této úmluvě při jeho kázaní ve svatovítské katedrále. Dovolte, abych napsal i další argumenty, proč by členové našeho parlamentu měli tuto věc odsunout ad acta.

1) Potřebujeme, aby součástí našeho právního systému byl globalistický zákon? Co pak nemůžeme mít proti domácímu násilí na ženách náš vlastní zákon, zákon z dílny našich právníků? Osobně si myslím, že už ho dávno máme a takové věci už dávno řeší náš právní řád.

2) Nepotřebujeme zákon, jehož důvodová zpráva odkazuje na další dokumenty, které by chtěly zavést věci, kterým říkám „antidemokratické nehoráznosti“. Jsou to například indoktrinace genderovou ideologií do dětí, nové pravomoci juvenilní justici pro odebíraní dětí ze svých biologických rodin nebo dávání na odiv tzv. LGBT komunitu. A další.

3) Osobně mi vadí i samotný název „Istanbulská úmluva“. Proč? Protože je pojmenovaný po městě z islámské země. A islámský svět zrovna není ten svět, který by v jeho vztahu k ženám měl být pro naši civilizaci příkladem.

Proto říkám. Když chceme bojovat s domácím násilím, bojujme našimi prostředky, tedy našimi českými zákony. A nepřejímejme jakési globalistické zákony, které v tomto případě ukrývají i nejedno nebezpečí pro svobodu a demokracii.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském