Už se konečně přestaňte zabývat literárními díly z pohledu genderové ideologie!

Už jsem o to na blogu kritizoval mockrát. Ale oni nám to pořád vnucují, pořád vnucují a pořád vnucují. Co? Soudit literární díla podle tzv. genderových kritérií. Vždyť je to takový nesmysl, kterému by se měl člověk už jen zasmát.
Jenže některá média z toho dělají strašně vážnou věc! (viz například rozhovor v Událostech a komentářích ZDE). Jako kdyby všechny pohádky byly podle těchto posuzovačů špatné. A některá klasická literární díla pro děti a mládež by se zřejmě podle nich měla asi rovnou zakázat.

Libor Čermák

Já místo toho tvrdím: Nechte laskavě autorům tvůrčí svobodu. Když někdo chce, dokáže nalézt v každém díle něco, co se mu nelíbí. Takhle pracovali například cenzoři v době totality. A já takovýto přístup, jako jsou komise pro nějakou vyváženost, odmítám. Ať si každý autor píše své příběhy podle toho, jak to cítí on. A nikoliv jak to cítí nějací centrální posuzovači.

Při té příležitosti bych chtěl vzpomenout na jeden televizní rozhovor z 90. let, ve kterém spolu hovořili Miloslav Šimek a Jaroslav Foglar. Probírali tam spolu, například to, jak Foglarovy knížky nemohly za socialismu vycházet. A pan Šimek tam řekl Jestřábovi jednu zajímavou myšlenku. Bylo to něco v tom smyslu, že kdyby se někdy ještě mělo stát, že Foglarovy knížky budou zas zakázané, že by odtud emigroval.

Já tedy mám pocit, že tito posuzovači takovýchto genderových a podobných korektností mají k takovým to zákazům literárních děl dnes už opravdu zas blízko. A protože právě foglarovky (jak bylo i ve výše uvedeném rozhovoru s oním genderistou zmíněno) si rádi též berou na paškál, jsem přesvědčen, že by to měli být všichni ti, koho dílo Jaroslava Foglara někdy oslovilo, ať už skauti, foglarovci či jen běžní čtenáři, kdo by měl stát v první linii v boji s takovýmito šílenými posuzovači. Jinak to opět nedopadne dobře. A ta naše demokracie zas bude silně ohrožena.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském