Mají politici z EU vůbec morální právo upozorňovat Čínu na lidská práva?

Je samozřejmě špatné, když v některé zemi, jako Čína, jsou pošlapávána lidská práva. Ale mý být tím morálním kazatelem někdo z EU? Nebo by raději Evropská unie udělala nejlépe, když by si zametla před vlastním prahem?

Libor Čermák

Vždy, když se blíží cesta představitelů zemí z EU do Číny, tak při té příležitosti někteří požadují, aby tam někdo z nich zmínil porušování lidských práv v Číně. Ale já se ptám, zda je na tom Evropská unie s lidskými právy tak dobře, aby politici z těchto zemí mohli jiné země takto moralizovat? Rozhodně není.

A teď zrovna nemám na mysli případy, když se někdo z nějakých náboženských důvodů urazí. Protože „uražení se“ není porušení žádných porušení lidských práv, ale jen a pouze psychický stav jednotlivce. Mám na mysli něco zcela jiného. Například, když se stane to, že se člověk dostane k soudu či dokonce do vězení jen za to, že se takovýchto náboženských sektářů nějak dotkne. Takové věci se bohužel občas v evropských státech dějí.

Jinou věcí je například případ bývalého katalánského premiéra Carlese Puigdemonta. Ačkoliv nejsem příznivcem toho, aby se evropské státy drolily na ještě menší státní celky, velmi se mi nelíbilo, když tento politik, kterému se téměř podařilo nezávislé Katalánsko, se kvůli tomu dostal do vězení. A to vlastně jen z politických důvodů.

A do třetice je ještě zmínit i takové „chuťovky“, které pro evropské země připravuje tzv. „Istanbulská úmluva“ a nebezpečí s ní vyplývající, o kterých mluvil ve svém kázání ve svatovítské katedrále pan profesor Petr Piťha. To jsou věci, které mají k lidským právům také opravdu daleko. A když k tomu přidám i to, jak se chovají ke svým odpůrcům stoupenci tzv. neomarxismu a multikulturalismu a tzv. politické korektnosti, také to není nic příkladného.

Takže všichni evropští politici dřív, než o lidských právech začnou poučovat druhé, by si měli především zamést před vlastním prahem.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském