K výročí vzniku našeho státu – Litoval Masaryk rozbití Rakouska?

Informaci, že Masaryk na konci života prohlásil před přáteli, že lituje toho, že rozbil Rakousko, jsem četl či slyšel již několikrát. Jelikož to nenapsal, je těžké to vyvracet či dokazovat.

Ladislav Jílek | foto: FB autora


Pokud to prohlásil, tak vzniká otázka, co ho k tomu mohlo vést? Rozhádaná politická scéna? Snad žádná vláda za První republiky nedokončila svoje funkční období. Masaryk však znal situaci v USA a věděl, že takové věci k demokracii patří.

Velmi nepříjemně však Masaryk musel pociťovat založení KSČ a hlavně to, že mnoho intelektuálů tuto stranu podporovalo, většina spisovatelů do ní přímo vstoupila. Masaryk slyšel Gottwaldova slova „jezdíme do SSSR, abychom se naučili, jak buržoazii zakroutit krkem“. Voskovec s Werichem natočili v r. 1934 film Hej rup, propagující komunizmus a sklidil úspěch. Když před tím Masaryk navštívil Osvobozené divadlo a o přestávce se chtěl setkat s V+W, ti to s pohrdnutím odmítli. Mnohem později to Werich komentoval slovy: „Byli jsme tenkrát hloupí.“ Toto všechno musel Masaryk, který byl jinak prostými lidmi na svých cestách bouřlivě vítán, nést velmi těžce.

Cítil Masaryk, že nám hrozí ze strany Německa nebezpečí? Hitler se stal říšským kancléřem v r. 1933, tedy v době, kdy byl Masaryk ještě ve funkci prezidenta. Z počátku jen velmi málo lidí vidělo v Hitlerovi nebezpečí. Politici, podnikatelé a další většinou s nadějí očekávali, že Hitler pevnou rukou povede Německo k prosperitě. Dokonce se ozývaly hlasy, že Hitler je spasitelem Německa…atd. U nás však lidé s rozhledem brzy vycítili nebezpečí, Beneš proto v r. 1935 uzavřel smlouvu s Francií a SSSR, která nás měla zabezpečit. Tušili již tenkrát, že spojenci nás nemusí podržet?

Důvody pro to, že Masaryk mohl vidět, že malému státu hrozí nebezpečí, by se tedy našly, nutně však z toho nevyplývá, že musel dojít k závěru, že rozbití R-U byla chyba.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském