Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

Libor Čermák

Má nám někdo ze shora předepisovat dobovou prezentaci toho, jak mají správně ideologicky vypadat literární a filmová díla? Já osobně jsem velkým nepřítelem takovéhoto ideologického předepisování. Já jsem vyrostl na chlapecké literatuře, například na foglarovkách. A jsem tak přesvědčený, že hlavními hrdiny chlapecké literatury mají být především kluci a hrdinkami dívčí literatury zas holky.

Do toho všeho se nám ještě páni ideologové snaží propašovat například různé národností, náboženské a další kolikrát až pochybné menšiny, které by podle nich též měly být zahrnuty do takovýchto děl (viz „Budou nám neomarxismus vnucovat ve filmech a seriálech?„). Celé mi to připomíná dobu totality, kde také nebyla mezi těmi nahoře v oblibě taková díla, ve kterých autor nějakým způsobem nezmínil „krásu“ tehdejší socialistické společnosti.

A víte, co se stalo po Sametové revoluci? Právě ty knihy, které byly socialistickými ideology prohlášeny za závadné, se pak najednou staly těmi nejoblíbenějšími. A jsem přesvědčen, že až to genderisticko-multikulturalistické šílenství jednou skončí, stejně tomu bude i u knih, o kterých je dnes prohlašováno, že jsou z hlediska těchto ideologií závadné.

Zkrátka a dobře, milí autoři nejrůznějších příběhů. Ať už píšete pro široké vrstvy někde v televizi nebo jen pro úzký okruh někde na internetu. Doufám, že ještě pořád věříte, že máme svobodu a demokracii a že si každý autor může psát takové příběhy, jak to hlavně cítí on, a nikoliv nějaký ideolog. Proto se nenechte nějakými takovýmito ideology ovlivňovat a pište si tak, jak vám zobák narostl.“ Já si také píšu na internetové příběhy viz můj článek „O razítko „genderově vyvážené“ fakt nestojím„. A kdyby mi někdo řekl, že ty mé příběhy jsou v pořádku vzhledem ke genderové a multikulturní ideologii, asi by mne naštval víc, než kdyby horoval za to, že v pořádku nejsou a chtěl je proto zakázat. Já totiž ani genderismu ani multikulturalismu sloužit nechci.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském