Další nové nebezpečí Istanbulské úmluvy

O celé řadě ukrytých nebezpečí pro svobodu a demokracii v Istanbulské úmluvě informoval už kněz Petr Piťha. A s objevem dalšího ukrytého nebezpečí přišel před několika dny publicista Ondřej Neff. Pozor! Namířeno proti Česku!

Libor Čermák

Podle mého názoru Istanbulská úmluva není nic jiného než něco, co je nám, obrazně řečeno, diktováno snad odkud z nějaké „supermasivní černé díry ve středu naší galaxie“. Toto přirovnání jsem použil už ve svém včerejším článku „Velké poděkování české vládě„. A myslím si, že se hodí i pro tzv. Istanbulskou úmluvu.

Jen si vzpomeňme, o jakých nebezpečí mluvil pan profesor ve svém kázání ve svatovítské katedrále? Odebírání dětí ze svých rodin, ke kterému bude stačit i křivé obvinění, příkaz rodinám vychovávat své děti bezpohlavně, za pouhý nesouhlas deportování do výchovně-pracovních táborů, nadvláda homosexualistů nad ostatními, indoktrinace touto politickou ideologií dětí ve školách, stavění mužů a žen proti sobě a další. (Zdroj: ZDE)

A na jaké další nebezpečí tentokrát upozornil ve svém článku (viz https://plus.rozhlas.cz/ondrej-neff-za-pet-let-7676566) pan Neff? Že se jedna pasáž v Istanbulské úmluvě zabývá i tím, že revizi mají být podrobeny i lidové obyčeje. Jinak řečeno je to útok i na české velikonoce a hlavně na naší velikonoční pomlázku. Asi si někdo zvenčí myslí, že to je něco, co se českým ženám nelíbí. Jenže jen na šíleném omylu. Ve své praxi velikonočního koledníka jsem se od žen už setkal i s takovými reakcemi, že mi například i vyhubovaly, že jsem je pomlázkou málo vyšlehal. Takže v tomto případě velikonoční pomlázka jistě není nic, co by mělo ženy týrat nebo ponižovat. Ale naopak.

Když to tak pořád vidím, jak se nás Čechy ty globalistické síly snaží převychovávat k obrazu svému, začínám velmi vážně uvažovat, že právě takové zvyky, jako je například ona již zmíněná velikonoční pomlázka, začnu na svém blogu naopak ještě víc propagovat. Například se mi už v hlavě rodí nový velikonoční příběh mého sportovně fantazy seriálu pro děti a mládež „Inlajnový duch„, zaměřený právě na pomlázku a velikonoční koledu. A možná také, že časem připravím nějaké velikonoční pokračování mého seriálu „Vánoční doba„. Zkrátka a dobře proti chtíčům takovýchto globalistů se musí bojovat třeba i takovými to způsoby.

Jsem totiž přesvědčený, že žádnou Istanbulskou úmluvu přijímat nemusíme, protože násilí na ženách už máme dávno ošetřené našimi zákony. A společně s naším panem prezidentem Milošem Zemanem jsem přesvědčený, že tato úmluva by byla užitečná snad jen pro tzv. zaostalé, muslimské země.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském