Šiškový rok

Většina z nás si asi všimla, že letos byly jehličnany hodně ošiškované. Za mého mládí bývalo šišek méně, šiškový rok přicházel jednou za 11 let. Myslel jsem, že to souvisí s aktivitou slunce.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

V současné době je však aktivita slunce velmi nízká. Po šiškovém roce bylo hodně semenáčů a v lesích bylo možné vidět „poschodí“, stromy byly odstupňovány. Před více jak 20 roky jsem slyšel naříkat lesníka, že na hřbetech Jeseníků začínají mít šišky i malé stromy. Skutečně tam jsou smrčky vysoké 1,5 metru, které mají šišky. To je nepříznivé, jak strom začne rodit, zpomalí růst.

O jedlových šiškách je třeba mluvit v minulém čase.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském