Jak by měla, či spíš, jak by neměla vypadat ideální morální autorita?

Výročí smrti Václava Havla vyvolalo v mnohých nostalgii po nějaké morální autoritě. A tak bych se chtěl zamyslet, jak se má taková ideální morální autorita současnosti chovat, aby byla za morální autoritu považována širšími masy.

Libor Čermák

„Schází nám morální autorita typu Václava Havla.“ Je často slyšet z úst prokavárenských rádoby filozofů. Jenže já se osobně domnívám, že pokud někde nějaká morální autorita chybí, tak je to především v té části naší společnosti, která se hlásí k pražské kavárně, k multikulturalistům a podobným ideologiím. Tato sebranka totiž v současné době mezi sebou žádnou morální autoritu, která by bojovala za svobodu slova a demokracii, mít ani nemůže. Jen tak pár příkladů.

Myslíte si, že by bylo vhodné, aby například někdo prohlásil za morální autoritu nějakého nadšeného multikulturalistu, který by si například přál indoktrinaci multikulturalistické ideologie do dětí ve školách? Nebo který by se snažil o zakazování vánočních betlémů a dalších vánočních symbolů, aby se náhodou někdo s podivným náboženským vyznáním neurazil? Ne, něco takového v žádném případě morální autoritou být nemůže.

Nebo si myslíte, že může být za morální autoritu být považován ten, kdo propaguje zvrácené sexuální směry? Kdo by například takovýmto lidem chtěl veřejně dávat přednost před normálními nebo jim dokonce chce dát možnost si přisvojit a vychovávat cizí děti? Ne, ani toto v žádném případě morální autoritou být nemůže.

Nebo si dokonce myslíte, že by jako případná nová morální autorita měl být někdo, kdo omezuje tvůrčí práci spisovatelům a autorům příběhů, protože by si přál mít jen tzv. genderově vyvážené příběhy a ty ostatní by jen zakázal? Ne, toto není žádná morální autorita, ale cenzor. A cenzor být morální autoritou být nemůže.

loading...

Nebo si myslíte, že by jako měl být za morální autoritu považován někdo, kdo propaguje a podporuje tzv. juvenilní justici po vzoru norského Barnevernetu? Ne, v žádném případě! To je asi to samé, jako, kdyby chtěl někdo prohlásit za morální autoritu Erbenovu Polednici.

Nebo si myslíte, že by za morální autoritu měl být považován někdo, kdo brouzdá po internetu, například po sociálních sítích a hledá názory, které zrovna jemu nevoní? A pak je někam nahlásí a těší se, jak tím někomu pěkně zavaří. Ne, toto není morální autorita. Toto je člověk s patentem na rozum, který si myslí, že ví všechno nejlíp, a přitom by rád někomu škodil. A něco takového nemá s morální autoritou vůbec nic společného.

Takže, pokud někdo chce, abych ho mohl pokládat za morální autoritu, tak zkrátka a dobře takovéto výše uvedené jevy a jevy jím podobné nemůže podporovat. To by bylo přece bylo proti všem vlastnostem, jaké by správná morální hodnota měla mít. Taková osobnost, která by měla být považována za morální hodnotu, naopak musí chtít všeobecnou svobodu názoru bez touhy své názory povinně indoktrinovat například do dětí ve školách nebo někoho za jiné názory trestat či sankciovat. Jedině pak může být považována za morální hodnotu.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Čtěte dále:

Výroba nového člověka: Havloidi chtějí, aby český ... Zatímco city občanů jsou věnovány obraně země před nájezdníky, státní byrokracie si v klidu připravuje půdu pro ještě drsnější zasahování do rodin a j...
Komunisté jsou všude kolem nás. Ale opravdu všude... Pro mě osobně život jmenováním vlády s podporou komunistů fakt neskončil. Nemalá část těch, co nejvíc lomí rukama, jsou často pokračovatelé komunistů....
Totalita idiotů: Budou se neposlušní kuřáci stříle... Pan domácí navrhl v Hospodě nekuřácký den a pochvaloval si krásný zdravý vzduch. Hospodský Jarda se s rukama v kapsách zamyslel: "A že tu nejsou lidi,...
Bakala je zločinec, který porušuje listovní tajems... Už čtvrtý den zkouší nemnozí jedinci opakovaně, jak přesně ta cenzura funguje. Na alternativních webech to komentují. Mainstreamu a zdejším blogerům c...
Další omezování svobody Nebuďme naivní a nemysleme si, že máme demokracii. Demokracie je pouze utopisticko-filozofický pojem, který vznikl v antice a filozofové, utopisté si ...
Halík do nekonečna celému světu dokazuje, že není ... Profesor Tomáš Halík se již asi úplně zbláznil. Nebo snad tajně konvertoval k islámu a teď to nechce ještě říci veřejně, aby svým souvěrcům pomohl s i...
Proč ta havloidní banda v čele ODS tu partaj likvi... Ďáblovi se nelze vlichotit, ďáblovi se lze pouze upsat. Jaké poučení si vzít z pádu ODS?! V angličtině existuje výraz "final blow", který by se do češ...
StB: Havel zákonem a Babiš soudem? Takže v podstat... Kašírovat minulost, malovat ji na růžovo, to snad umí každý z nás. Nikdo si nepřizná, ani sám sobě, veškerou pravdu a sobě a svých skutcích, natožpak ...
Gang čtyř Gang čtyř byla skupina členů politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, vedená vdovou po Mao Ce-tungovi, která po jeho smrti usilova...
Slovenská lekce za časů (duchovní) cholery: Skandá... Michal Semín komentuje poslední přípravy na klíčové referendum na Slovensku, o němž se česká média raději téměř nezmiňují, aby nekřížila plány brati...
loading...