Františkovy neplatné kanonizace

František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu. Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval.

František má ducha antikrista ?

Všichni tři papežové mají hlavní podíl na invazi herezí a vnitřním rozkladu, ve kterém se církev po koncilu ocitla. Falešní proroci – heretičtí teologové – mají model, jak si zabezpečit kanonizaci.

Program těchto tří papežů a jejich následování není cestou spásy, ale cestou do věčného zavržení.

Jestliže papež Honorius I. byl za mlčení k herezi monotheletismu posmrtně exkomunikován z církve, co teprve tito tři propagátoři koncilu, který vede k věroučné a morální sebevraždě církve! Tedy aby bylo jasno, všichni tři papežové sami sebe vyloučili herezemi z církve!

Navíc je za svaté vyhlásil František – zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio je všechno, co heretik koná a vyhlašuje, neplatné.

Františkovy kanonizace tří papežů jsou tedy neplatné!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři