Kauza znalců Petra Kramného: Začala největší znalecká bitva v dějinách české justice

Proces se soudními znalci Petra Kramného odhaluje obrovské nedostatky posudků, na jejichž základě byl Kramný odsouzen na 28 let.

Ondřej Höppner

Znalci Radek Matlach a Igor Fargaš čelí obvinění z trestného činu nepravdivé znalecké výpovědi, kterou údajně podali ve prospěch Petra Kramného. Jenže to má problém: Stejného názoru jako oni (tedy že k vraždě elektřinou nedošlo) je i osm dalších respektovaných znalců. Proti je jen skupinka napojená na Ústav soudního lékařství v Ostravě.

Média o případu informovala jen okrajově, novináři do soudní síně jen nakoukli, vyfotili si aktéry a šli domů. Kauza se přitom týká i práce médií, která vytvořila po tragédii v Egyptě veřejnou objednávku, když přeživšího otce rodiny označila za vraha, a to bez jediného důkazu.

Oba znalci během prvního dne procesu představili tak pádné argumenty a důkazy (které doplnili videoprojekcí), až přítomní lapali po dechu. Soudkyně musela několikrát vyzývat přítomné ke klidu, když se z řad veřejnosti ozývaly výkřiky nevole: „To snad není možné!“ a podobně.

Kramný byl odsouzen v roce 2015 soudem v Ostravě na základě revizních posudků k vězení 28 let za dvojnásobnou vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě. Případ vzbudil obrovskou pozornost bulvárních médií a také pochybnosti odborné veřejnosti.

loading...

Mnohé nasvědčuje tomu, že to nebyli Matlach s Fargašem, ale naopak znalci obžaloby z případu Kramný, kdo zkreslil posudky a manipuloval s důkazním materiálem. Celé to může působit dojmem podvrhu, nebo dokonce akce organizované skupiny.

Znamenalo by to, že posudky Matlacha s Fargašem byly zcela objektivní a naopak selhala druhá strana. To by byl rázný krok k obnově procesu s Petrem Kramným a současně důkazem o selhání systému, jaké nemá obdoby – paralelu by šlo nalézt snad jen v procesech s Miladou Horákovou z 50. let minulého století.

Opravdu se některé složky českého soudnictví od změny režimu nepohnuly ani o píď?

Pokud se toto podezření potvrdí, může jít o nejhorší případ justiční zvůle za posledních 60 let. Také o to se bojuje u právě probíhajícího soudu se znalci Petra Kramného.

Koláž jako důkaz?

Je již prokázáno, že znalci obžaloby z Ústavu soudního lékařství v Ostravě (na základě jejichž posudků byl Kramný odsouzen) vložili do spisu snímky srdcí obou zemřelých žen (matky a dcery) upravené na počítači. Navíc nešlo o dvě různá srdce, ale jen o jedno (zřejmě dcery), z něhož byl vyroben druhý snímek (zřejmě matky). Tuto skandální skutečnost již zkoumala policie a zatím se spokojila s tvrzením, „že se to patologům asi nějak popletlo“.

Revizní znalecký posudek, který rozhodl o odsouzení Kramného, byl – jak se nyní ukázalo –vypracován na základě vzorků střev, která nepatřila ani jedné z obětí, ale někomu jinému (neznámo komu). Klíčový důkaz, tedy údajný „výbled“ kolem údajného výstupu elektřiny na krku zemřelé Moniky, byl přijat na základě jedné rozmazané fotografie, což je mnohými považováno za nejen neprůkazné, ale též jako neetické a neprofesionální.

loading...

Údajný výstup elektrického proudu na krku Moniky („vkleslina“ a „výbled“) přitom v Egyptě nebyl přítomen (jak jasně dokazují snímky z tamní pitevny) a vznikly až při převozu do Ostravy – zjevně jako důsledek tlaku provazu, jímž bylo tělo zemřelé převázáno.

Bulvární média o případu Kramný informovala po tragédii v roce 2013 zcela tendenčně, když z přeživšího otce rodiny udělala vraha bez jediného důkazu a navíc době, kdy nebyl ani podezřelý. Jejich motivem byla atraktivita této verze a prodaný náklad.

K bulváru se záhy přidala i média „nebulvární“, čímž vznikl dojem, že Kramný musí být vrah, když se o tom píše a bylo to v televizi. Následoval tlak veřejnosti na policii na rychlé vyřešení případu (ve hře byl i post policejního ředitele).

Na znalce obžaloby (patologové Smatanová, Dokoupil a revizní znalec Vorel) je podáno trestní oznámení spolkem Šalamoun ze stejného důvodu jako je na Matlacha s Fargašem – podání nepravdivé znalecké výpovědi.

Deset znalců za „vrahem“

Probíhající soud se musí vypořádat s faktem, že tvrzení znalců Matlacha s Fargašem o otravě má oporu v posudcích několika dalších vysoce respektovaných expertů (Dr. Steiner, Dr. Pilín atd.), kteří zkoumali nejen dokumentaci, ale především originál vzorků (díky aktivitě spolu Šalamoun). Odbornost těchto navíc znalců dalece převyšuje zkušenosti patologů, na základě jejich analýzy byl Kramný odsouzen.

O příčině smrti elektřinou hovoří pouze posudky patologů (s praxí pouze osmi let) z okolí bývalého ostravského přednosty Igora Dvořáčka, který v rozhovorech označil kauzu Kramný za vrchol své kariéry.

loading...

O případu Kramný rozhodovaly dvě skupiny znalců, jejich stanoviska jsou v rozporu. K příčině smrti elektřinou se přiklání pět znalců, k příčině smrti otravou deset znalců. Matlach s Fargašem patří do druhé skupiny.

Verze s mrti elektřinou otevřela možnost, že šlo o násilnou smrt a vrahem je zřejmě Petr Kramný (tak byl i odsouzen), i když se nenašel vražedný nástroj, nebyl dostatečně vysvětlen motiv ani důvod, proč by vraždil právě v Egyptě. Naopak verze otravy v podstatě posílá Kramného na svobodu.

Verzi otravy podpořilo deset respektovaných znalců (Matlach, Fargaš, Steiner, Pilín, Nagi a další), kteří verzi s elektřinou zcela vyloučili, nebo ji označili za nepříliš pravděpodobnou. Pokud soud uzná Matlacha s Fargašem vinými, je otázka, co bude s dalšími osmi znalci, mezi kterými jsou kapacity mezinárodního formátu.

„Spolek Šalamoun nepamatuje za 25 let své činnost situaci, že by se v rámci jedné trestní věci vyjádřilo 15 znalců z odvětví soudního lékařství a patologie, buď znaleckým posudkem jednoho znalce, nebo týmu znalců,“ říká Václav Peričevič, místopředseda spolku.

Pokud jsou pochybnosti, pusťte ho.

Případ se znalci Matlacha a Fargaše pokračuje v březnu. Petr Kramný žádá o obnovu procesu, soud nyní řeší podjatost soudkyně Gillové, která ho poslala za mříže.

loading...

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Čtěte dále:

Kauza Kramný ve finále: bude odsouzen na základě d... Hlavní hvězdou žaloby závěrečného kola procesu s Petrem Kramným byl učitel, který si nic nepamatuje. Ostatně – proč by měl? Státní zástupce i soudkyně...
Pravda o juvenilní (opatrovnické) justici Na italském televizním kanálu CANALE 5 promluvil soudce ve věcech mládeže v Boloni, Francesco Morcavallo, šokujícím způsobem o tom, jak ve skutečnosti...
Brigádní generál Martin Červíček bude zatčen Ištva... Na Policejním prezidiu hrozí policajtské schizma, tj., že budou ve funkci dva policejní prezidenti. Oba legální, oba prakticky neodvolatelní. Jediné ř...
Islamistický Trojský kůň v Čechách, Díl XVIII.... V 90. letech jsem byl v ČSFR a následně v ČR jeden z prvních podnikatelů. Těžce vydělané peníze jsem nevydal pro povrchní radovánky života, ale vydáv...
Chcete zničit něčí rodinu? Jde to snadno a rychle ... Případ z Nýrska je přímo ukázkou státní "sociální" mašinérie na jejímž konci je zničená rodina a zmařený život. Napřed krátká rekapitulace. Matka hled...
Prokurátorská mafie: Chuť k moci a vztahy k cizí m... Zdeněk Koudelka významný ústavní právník, vysvětluje, že vrcholící boj o jeden veřejností podceňovaný zákon je ve skutečnosti chapadlem chobotnice z...
Islámské Česko a zločinecká justiční mafie: Bojovn... Dramatický příběh MUDr. Yekty Uzunoglu sleduji od roku 1997. Již tehdy jsem byl svědkem více než podivného jednání našich orgánů činných v trestním ří...
Češka ubodaná v Egyptě: Galerie neschopnosti minis... Smrt Češky ubodané v Egyptě ukázala nejen stupňující se nenávist islamistů vůči Evropanům, ale odhalila také tragický stav českých mainstreamových méd...
Nejstatečnější rozhodnutí justice po roce 1989: Ne... Petr Hájek upozorňuje, že zatímco média vedou povolební kampaň za Sobotkovu verzi socialismu proti údajným pučistům, skuteční pučisté jsou rozladěni. ...
Zatčení Ivo Rittiga: Důsledky kauzy Petra Nečase, ... Petr Hájek upozorňuje, že současné vzrušení kolem posledních akcí policejních a prokurátorských pučistů má jinou podstatu, což netuší možná ani samotn...
loading...