Ve Španělsku nám před očima umírá svoboda a demokracie

Ne, skutečně nejsem člověk, který by podporoval odtrhávání se jednotlivých kousků od nějakého státu. Ale současně mne jako stoupence svobody a demokracie vadí politické procesy, ve kterých hrozí dokonce až vězení.

Libor Čermák u Pamatníku Vojna | foto: archív autora

Možná to také sledujete. viz. ZDE. Ve Španělsku začal politický proces s dvanácti bývalými členy katalánského vedení, kterým hrozí až 25 let vězení. A to nikoliv za to, že by někoho úmyslně zabili, za což by tato trestní sazba asi byla normální. Oni jim takové tresty hrozí jen a pouze z politických důvodů! Kvůli rezoluci o vyhlášení nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Já teda i přesto, že nesouhlasím s tím, aby se, pokud to není vyloženě nutné, jednotlivé části zemí od sebe odtrhávaly, tak musím říci, že něco takového, jako jsou politické procesy, se mi hrubě nelíbí. Kdyby to byli vrazi, tak ať jim klidně hrozí 25 let vězení nebo i doživotí. Jenže toto žádní vrazi nejsou. To jsou jen politici, kteří pro lidi, kteří je zvolili, jen chtěli něco udělat. A za to má s nimi být zacházeno jako s vrahy?

To tam je v tom Španělsku něco asi moc shnilého, když jejich političtí oponenti se jim za to chtějí mstít až takovýmto způsobem. To samozřejmě není nic jiného než politický proces. To si člověk snad ani nepřipadá, že by byl v západní Evropě. To si připadá jako v Československu v 50. letech. Nevíte někdo, jestli v tom Španělsku náhodou nejsou také i nějaké uranové doly?

Jak jsem psal, nejsem sice stoupencem separatistických tendencí. Ale respektuji to, že někdo má nějaké jiné politické smýšlení než já. A nevidím jediný důvod, proč by s někým za jiný politický názor mělo být zacházeno doslova a do písmene jako s vrahem. V každém státě, a v tom, který se hlásí k demokracii, tak by mělo platit dvojnásob, že i přesto, že s vaším názorem nesouhlasím, tak bych chtěl bojovat za vaše právo na něj. Jinak tam svoboda a demokracie umře.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském