Kauza Kramný: MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme konkrétní účtované částky.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. je to jen poskok policejního dobytka? | repro: web propagandy policie.cz

Nemusím popisovat, jaký to byl „boj“ a jakým těžko uvěřitelným obstrukcím jsme museli čelit, zejména, když se jedná o veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech. Nyní však ryze věcně.

V prvním a velmi úspěšném díle, který naleznete ZDE.

Nyní zrekapitulujeme jen základní fakta: MUDr. Igor Dvořáček jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost od roku 1988, nyní jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat mimo dobu svého pracovního poměru pro FN Ostrava a zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě – jako vedoucího katedry (zdroj).

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 říká: „Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně“.

V roce 2016 nad rámec své hlavní pracovní činnosti a nad rámec zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě vyúčtoval za nejméně 477 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství částku 3.777.729 Kč (zdroj).

V České republice NENÍ jiný lepší znalec, který vyhotovil v roce 2016 více znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství, než právě MUDr. Igor Dvořáček.

Jako modelový měsíc jsem vybral duben roku 2016, který odpovídá celoročnímu účtovanému průměru částek a zpracoval dle oficiálních a daňových dokladůznalce MUDr. Igora Dvořáčka pro přehlednost do tabulky.
Pro naprostou objektivitusi můžete v případě zájmu daňové doklady za měsíc duben 2016 přezkoumat, či si udělat tabulku vlastní, která bude mít zcela a naprosto totožné parametry.zdrojazdrojZdrojem daňových dokladů je Policie ČR.
.
V tabulce 1 (zdroj)vidíme, že znalec MUDr. Igor Dvořáček účtoval Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezkého kraje celkem 30 pitev včetně znaleckých posudků a dalších různých 17 znaleckých posudků viz tabulka 2 (zdroj).
Pouze jedna jediná pitva byla opatřením P ČR nařízena v sobotu 26. 3. 2016 (zdroj)- řádek 178. Z žádných jiných dokladů nevyplývá, že soudní pitvy byly prováděny v sobotu nebo v neděli.

U zadaných znaleckých posudků vyplývá, že ani jedno opatření Policie ČR nevzniklo v sobotu nebo v neděli (zdroj– sloupec C )a z naprosto žádného údaje nevyplývá, že znalec MUDr. Igor Dvořáček zpracovával znalecké posudky v sobotu nebo v neděli (např. datum fakturace(zdroj– tabulka B).

K pochopení celé problematiky a výpočtu celé rovnice je třeba znát neznámou, a to délku soudní pitvy, protože u znaleckých posudků na živé osoby se znalečné účtuje hodinově viz (zdroj– sloupec E).

Do 31. 12. 2002 se délka soudní pitvy účtovala hodinově. Průměrná účtovaná délka jedné soudní pitvy byla cca 15-20 hodin. Od 1. 1. 2003 byl zaveden paušál ve výši 6500 Kč za jednu soudní pitvu, který zhruba odpovídá cca 18,5 hodinám za jednu soudní pitvu. (Odměna znalce á 350 hod x 18,5 hod činí 6475 Kč).

Nepotěšíme soudně znaleckou obec tím, že je nám známo, že hodinová částka je mírně nadhodnocena, ale s ohledem na skutečnost, že nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček může být i znalcem nejrychlejším, záměrně budeme jednu soudní pitvu násobit pouze 10 hodinami, bez ohledu na skutečnost, že dle dokladů – fa účtoval 7 pitev jako mimořádně složité tzv. vyšším paušálem (zdroj – sloupec E). Z logiky věci předjímáme, že mimořádně složitá pitva je i časově náročnější, ale pro naprostou absurdnost účtovaných částek to nehraje naprosto žádnou roli.

Jako poslední konstantu je nutno uvést sloupec F, tedy pořizování dalších histologických preparátů. Je zcela neuvěřitelné, že u každé soudní pitvy pořizoval znalec MUDr. Igor Dvořáček další histologické preparáty, (účtují se navíc…) kdy jejich zkoumáním musel trávit další čas. (Zdroj – zkoumání histologických preparátů např. v případě Petra Kramného trvalo cca 15 minut jeden –zdroj).

Jak jsem již předeslal není z naprosto žádných i sebemenších indicií zřejmé, že svou znaleckou činnost vykonával MUDr. Igor Dvořáček v sobotu a v neděli, ale pro naprostou absurditu výpočtu se budeme při jeho nadpřirozených schopnostech domnívat, že ANO!

Měsíc duben má 30 dnů včetně sobot a nedělí a tedy 30 x 24 je720 hodin.

720 hodin

-0 hod.: -MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s.,Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku.(zdroj) – Nejsme schopni korektně doložit, kolik hodin se věnuje svým bohatým podnikatelským aktivitám proto – 0 hodin

– 0 hod.: -bohaté společenské či volnočasové aktivity ( nejsme schopni doložit proto – 0 hod. )

– 137 hod.: – účtované znalečné (zdroj)

– 210 hod.: – pracovní úvazek 1,0 na HPP ÚSL Ostrava, pozice přednosty v roce 2016 a dále zkrácený úvazek nejméně 0,2 jako vedoucí katedry na Univerzitě Ostrava.(zdroj)

– 300 hod.: -za provedených 30 pitev, záměrně podhodnotím, že jedna pitva trvala jen 10 hodin(zdroj)

– 17 hod.: -další vykazovaná a účtovaná duševní práce(zdroj)

– 55 hod.: -zkoumání pořízených dalších histologických preparátů (zdroj) a (zdroj)

– 1 hod.: -a cesta z práce a do práce. Opět záměrně podhodnotím, protože dle(zdroj) jen cesta v pracovních dnech trvala 4,2 hod. za měsíc. Nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček je však velký milovník luxusních sportovních vozů FERRARI a MASERATI a tudíž lze předpokládat, že to může zvládnout rychleji.
—————————————-
Součet = 720 hodin, avšak měsíc duben má též jen 720 hodin !!!

Dle výsledku tohoto zjevně podhodnoceného výpočtu můžeme naprosto směle konstatovat že:

– MUDr. Igor Dvořáček – nespalani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016 (měsíční účtované částky jsou prakticky totožné)

– MUDr. Igor Dvořáček – nejedlani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016

– nemá asi dál smysl provádět absurdní výčet všeho dalšího, co znalec MUDr. Igor Dvořáček v roce 2016 nemohl stihnout. (hygienu, či další životně důležité potřeby, ba i zvyšování odbornosti).

Každého jistě napadne, že po takovém znaleckém výkonu v roce 2016, musel znalec MUDr. Igor Dvořáček padnout vysílením, ale opak je pravdou. Nespavost ho posílila a v roce 2017 zpracoval již 483 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství !!! – opět nejvíce v České republice.(zdroj)

Nemusím nikterak akcentovat, že pokud by došlo k situaci, že by třeba 24 hodinový maraton byl narušen, třeba obhajobou znaleckého posudku u soudu, (což je znalecká povinnost) či nedej bože nemocí či dovolenou, tak se nám celá rovnice naprosto zhroutí a dostaneme se do těžko uvěřitelných mínusových čísel. Stejný mínus by nastal, kdyby znalec MUDr. Igor Dvořáček pracoval jen v pracovních dnech, což je v přepočtu jen a pouze 504 hodin a tím jsme jen v základu 216 hodin za měsíc naprosto mínus.

V příštím a posledním díle se již budeme jenom ptát, zda neselhal kontrolní mechanismus Krajského soudu v Ostravě, kontrolní mechanismus ministerstva spravedlnosti, ale zejména (po dlouhých konzultacích a vysvětlení našich zdrojů, které výjimečně neuvedu, protože je chráníme, jak ten mechanismus, těžkou uvěřitelného kšeftu se znaleckými posudky funguje) Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezkého kraje, které v drtivé většině tyto částky proplácí:

Provizička nebyla?

Z veřejných zdrojů je nám známo, že součástí Policie České republiky je složka s názvem Národní centrála proti organizovanému zločinu (zdroj) a ptáme se, už nyní…. fungujete?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském