Kauza Kramný: MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru Capo di Tutti Capi v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme tvrdá data a objektivní fakta

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. je to jen poskok policejního dobytka? | repro: web propagandy policie.cz

MUDr. Igor Dvořáček je bývalý dlouholetý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě. V roce 2018 byl ze své funkce odejit na základě auditu a manažerských pochybení (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček je znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě od roku 1988.

MUDr. Igor Dvořáček je dále na zkrácený úvazek vedoucím katedry soudního lékařství Lékařské Fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (zdroj) a dále předseda Akademického senátu Lékařské fakulty, kde probíhá velmi ostrý mocenský boj viz vyjádření Prof. MUDr. Milana Grundmanna CSc. (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s., Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku. (zdroj)

MUDr. Igor Dvořáček je zjevně velmi časově vytížený muž.

Jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat mimo dobusvého pracovního poměru pro FN Ostrava a lékařskou fakultu.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 nám říká: „Znalec (tlumočník) je povinen vykonávat svou činnostosobně.“

Obecně platí, že při podezření, že osoba zemřela spácháním trestného činu, nařídí orgán činný v trestním řízení (OČTŘ) soudní pitvu. OČTŘ není vázán absolutně žádným klíčem, podle kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Neexistuje žádný generátor, kolečko či jiný pořadník a záleží čistě na vůli – čti vazbách a sympatiích nejčastěji příslušníka Policie České republiky, kterého znalce provedením soudní pitvy pověří. Soudní pitvu provádějí vždy dva znalci.

V roce 2016 nařídila jen Policie ČR – Moravskoslezkého kraje 260 soudních pitev, kdy ve 248 případech provedením soudní pitvy byl pověřen MUDr. Igor Dvořáček (zdroj) a za tyto soudní pitvy naúčtoval Policii ČR – Moravskoslezkého kraje částku:

3. 448. 080Kč (zdroj).

Za účelem výkonu své činnosti v odvětví soudního lékařství (např. provádění soudních pitev) si na pracovišti k tomu určeném, tedy na Ústavu soudního lékařství v Ostravě, MUDr. Igor Dvořáček platí „pronájem pitevny“ za paušální částku 1.209 Kč za pitvu jednoho zemřelého (zdroj).

V roce 2016 zaplatil MUDr. Igor Dvořáček za „pronájem pitevny“ FN Ostrava částku 58.340 Kč. Tedy děleno částkou 1.209 Kč za paušál za jednu pitvu docházíme k číslu 48 provedených pitev. Policii ČR – Moravskoslezkého kraje však naúčtoval provedení 248 pitev a tedy první drobná zásadní otázka zní:

Kde provedl zbývajících 200 soudních pitev?

V ČR působí v odvětví soudního lékařství cca 78 soudních znalců. Počty jejich znaleckých posudků se diametrálně liší od nulových až po počty přesahující i přes 200 za rok (většinou jako hlavní zdroj příjmů).

Pouze jeden jediný znalec v odvětví soudního lékařství v ČR,a to MUDr. Igor Dvořáček, v roce 2016 vyhotovil po pracovní době a všech svých aktivitách:

477(slovy čtyřistasedmdesátsedm) znaleckých posudků (zdroj).

Nejedná se o chybu či extrémně „náročný rok“, neboť v roce 2017 vyhotovil MUDr. Igor Dvořáček posudků již 483.

Za vyhotovení těchto znaleckých posudků naúčtoval Policii ČR – Moravskoslezkého kraje částku za rok 2016 ve výši:

3.606. 228Kč.

MUDr. Igor Dvořáček samozřejmě nezpracovával znalecké posudky jen pro Policii ČR, ale též samozřejmě pro soudy, např. pro Krajský soud Ostrava, Krajský soud Olomouc, Okresní soud Ostrava, Okresní soud Bruntál, Okresní soud Karviná, Okresní soud Přerov, Okresní soud Vsetín, Okresní soud Zlín, Okresní soud Opava, Okresní soud Frýdek-Místek a další,
(zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj) (zdroj)

kde za tzv. znalečné inkasuje další finanční částky v celkové výši za rok 2016:

3.777.729 Kč.

Nechceme nízce poukazovat na finanční prospěch MUDr. Igora Dvořáčka, a to i přes skutečnost, že snem asi každého občana ČR je, aby po náročném 8 hodinovém pracovním vytížení na HPP, pedagogické činnosti, obrovské podnikatelské aktivitě a někdy i osobním zájmům si vedlejším příjmem přivydělal pár drobných do rodinného rozpočtu. I když v případě MUDr. Igora Dvořáčka činí přivýdělek v rámci znalecké činnosti pár drobných, tedy cca:

314.810 Kč měsíčně.

Jak je naším dobrým zvykem, můžeme na základě oficiálních dokladů MUDr. Igora Dvořáčka doložit, že účtované úkony zejména pro Policii ČR – Moravskoslezského kraje jsou naprosto nereálné. Jedná se dle našeho názoru o krystalický podvod za peníze daňových poplatníků, přesně v duchu tohoto bývalého přednosty ÚSL v Ostravě.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském