Nejsou ani jedno: Transgender sportovci by neměli závodit ani mezi muži ani mezi ženami

Českoamerická tenistka Martina Navrátilová se ocitla na pranýři aktivistů za to, že prohlásila o soupeření transgender „sportovkyň“ mezi ženami za podvodné a neférové. Já bych byl na ně ještě daleko přísnější než ona.

Je to ještě člověk nebo už jen zrůda?

Jestliže se někdo, jako například již zmíněná Martina Navrátilová, ocitne na pranýři takovýchto podivných aktivistů, získá tím samozřejmě moje sympatie. Tito aktivisti se nesnaží o nic jiného než o jakousi kulturně-společenskou revoluci, která je proti přírodě. A každý, kdo chce jít s přírodou proti nim, že s nimi nebude nesouhlasit, by podle nich měl být zadupán do země. Krásná to demokracie, jen co je pravda.

Tak jak to tedy je s těmi transgender „sportovkyněmi“? Tedy bývalými muži mezi sportujícími ženami? Samozřejmě, že je to něco, co by se nemělo dít! A v tomto hledisku s tenistkou samozřejmě souhlasím, že je takové sportování neférové. Ale kde pak mají takové lidé soutěžit? Mezi muži nebo mezi ženami? Ani mezi jedněmi ani mezi druhými!

Vždyť to jsou především tzv. LGBT aktivisti, kteří si vymýšlejí různá třetí a já nevím kolikátá všechna pohlaví. A jak je to u sportovních disciplín? Snad vždycky jsou rozděleny na muže a ženy. Třeba již ten zmíněný tenis. Své okruhy soutěží mají muži (ATP) a své okruhy mají ženy (WTA). A tak já říkám, že pokud se někdo považuje za nějaké třetí a další pohlaví, tak ať si nějak zařídí okruh soutěží pro to své pohlaví. A tam ať si hraje na svém písečku a neplete se mezi skutečné muže a skutečné ženy od přírody.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském