Proč je dobré se zajímat o 2. světovou válku?

Protože 2. světovou válku vyprovokovala jistá nadřazenecká ideologie. A bohužel nadřazenecké ideologie, ať už politické nebo dokonce náboženské ohrožují i současný svět. Proto je třeba před každou takovou ideologií varovat.

Vyhlazovací tábor Březinka v Polsku

V těchto dnech si připomínáme 80 let od nacistické okupace Čech, Moravy a Slezska, která vedla ke 2. světové válce. Je dobře, že v posledních letech se zvedl zájem lidí o toto nelehké období v dějinách lidstva. Denně můžeme například na některé z našich televizních stanic sledovat nějaké ty válečné dokumenty. Proto plno lidí dnes 2. světovou válku vnímá hlavně jen jako vojenský střet armád. Přitom ale pravou podstatou, která k tomu vedla, byl hlavně střet ideologií. V tom byl ten kořen veškerého zla.

A na počátku všeho byla ideologie nacistická, která tvrdila, že jakási árijská rasa, kterou měli přestavovat hlavně Němci, má být nadřazena rasám jiným. Ostatní rasy lidí měly být této rase podřízené anebo dokonce na nich mělo být učiněné takzvané „konečné řešení“, jako například na Židech. Vše to nakonec vyprovokovalo šest let dlouhý válečný konflikt, který připravil o život miliony lidí. Proto, když se dnes někdo zajímá o 2. světovou válku a seznamuje se s jejími hrůzami, tak se tak vlastně stává součástí velkého varování, aby se něco takového už nikdy neopakovalo.

Ale hrozí podobné hrůzy i dnes? Možná si řeknete, že nacismus je v současné době protizákonný a tudíž zakázaný. Takže asi ne. Ale to není zas tak úplně pravda. On totiž současný svět ohrožují jiné nadřazenecké ideologie, které jsou založené na trochu jiných věcech, než byl nacismus. Nadřazenecká ideologie je ve své podstatě každá ideologie, která se někde ujme moci a snaží se zavádět cenzuru. „My jsme ti, kteří mají patent na rozum! A vy ne!“ Toto je jasný důkaz nadřazeneckého myšlení.

Kromě toho se v západním světě bohužel stále častěji objevují i nadřazenecké ideologie založené na náboženství. Představte si, že se někde objeví nějaký náboženský reformátor. Ať už v současné době nebo před stovkami let. A tento náboženský reformátor začne pro své ovečky vytvářet takovou náboženskou ideologii, která bude tvrdit, že je to právě ona, která je předurčena k vítězství nad světem. A jiná náboženství ji mají být buď podřízena anebo by měla zcela zaniknout. Pokud se náhodou nějaká takováto nadřazenecká náboženská ideologie někde objeví, je skutečně nevhodné, aby byla srovnávána s výše popsaným nacismem? A to jen proto, abychom se náhodou nedotkli náboženského cítění věřících těchto nadřazeneckých náboženství?

Myslím si, že to není nevhodné. Naopak. Je třeba jakoukoliv ideologii, ať už politickou náboženskou nebo jakoukoliv jinou bedlivě sledovat a studovat, zda se v ní náhodou nenacházejí i jen drobné prvky nadřazeneckých pocitů nad jinými. Jinak hrozí, že by se mohlo jednou opět vrátit to, co svět zažil během 2. světové války.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském