Na orgána je třeba mít tu správnou povahu

Touha stát se a být orgánem musí být zřejmě mimořádným hnutím mysli. Život orgánů je těžký, plný zajímavých příhod. Za celý svůj dlouhý život jsem se nechtěně musel několikrát setkat s orgány. Kdysi se orgánům říkalo opovržlivě mlíkaři a později se užívaly mnohé jiné přiléhavé názvy.

ORGÁN – Jan Švejdar | repro: pcr.cz

Z naší základní školy se k orgánům dali dva největší vyhlášení grázlové, kteří s velikou oblibou vyvolávali rvačky a potyčky. Předpřevratoví orgáni byli zakomplexováni celkovým společenským opovržením. Číhávali za bukem, aby ve skrytu mohli naměřit na přehledných a rovných komunikacích v uzavřených osadách rychlost 56 km za hodinu a mohli pak vybírat příslušné poplatky. Mezi lidem obecným kolovalo mnoho obskurních příhod a vtipů, ve kterých orgáni vystupovali v rolích značně nelichotivých. Na rozdíl od nejrůznějších propagandistických báchorek o statečném odporu uvědomělých nositelů myšlenek svobody proti orgánům, zastávám názor, že v dobách před zvratem se obyčejný lid vyhýbal střetům s orgány jako čert kříži. Nakonec se orgáni nejvíc zapsali do historie, když v rámci svého nástupního výcviku předvedli exhibiční vystoupení s bílými přilbami a pendreky.

Touha stát se a být orgánem musí být zřejmě mimořádným hnutím mysli. Jakkoliv je často zdůvodňována výronem ideálů o spravedlnosti a pořádku, většinou však zde hrají roli i jiné faktory, jejichž rozbor by mohl být zajímavou psychologickou studií. Obvykle se traduje, že iluze nováčků o spravedlnosti a pořádku vbrzku vezmou za své a zůstanou jen jiné pomyslné požitky, mezi kterými zjevně vyniká možnost zdůraznit a využít roli arogantní bachařské nadřazenosti nad ovládaným občanstvem.

S příchodem svobodného kapitalismu se orgánové rychle překabátili zejména v barvách a modernějších dopravních a jiných, žádoucí řád udržujících prostředků. Na stříbrná fára si z hrdostí sobě vlastní nechali napsat, podle svého vzoru za vodou, slova pomáhat a chránit, úžasný to symbol nové role orgánstva. Přestali stíhat určitý druh rozvracečů státu, ze kterých se stali noví nedotknutelní, a začali stíhat oběti nové.

Míru schopností současných orgánů pomáhat a chrátit pozná řadový občan nejčastěji, když mu vykradou auto nebo byt, chatu či dílnu, ukradnou kolo, nebo když ho na Václavském náměstí okrade cikánsko-rumunská kapsářská banda. Hry které se odehrávají v takzvaných vyšších sférách společnosti, jako například cvičení těžkooděnců na předsednictvu vlády, chytání hejtmanů s krabicemi plnými vína a jiné hrátky znepřátelených politických gangů vnímá člověk obyčejný díky svým vlastním existenčním starostem jen z uctivé vzdálenosti.

Moderní doba žádá moderní metody. Dnešní orgánové jistě mají k výkonu své práce řadu psychologických poradců a kaučů, kteří je školí, kterak musí být hrdí, přísní, důslední a nekompromisní. Proto se dnešní občan na silnicích nejčastěji setká s orgány, kteří mu na rovné silnici na začátku obce za bukem naměří rychlost 56 km. Mého 75 letého souseda vyfotografovali bdělí orgánové okresního města Rokycany, kterak se v koloně aut, mezi dvěma kruhovými objezdy, posunoval rychlostí 2m za hodinu bez zapnutého bezpečnostního pásu. Nejkrásnější bylo, kterak mi soused tuto napínavou příhodu vylíčil. Představ si to, jela za mnou stříbrná neoznačená škodovka, která se náhle rozzářila modrými světly jako vánoční stromeček. Za kvílení houkačky mne předjela a stopla. Od té doby se můj soused cítí opravdu zachráněný a pochvaluje si, kterak mu bylo pomoženo.

Zkrátka, orgánové to mají odjakživa těžké. Dělají si z nich srandu v amerických groteskách a v mnohých detektivních příbězích jsou, vyjma geniálních detektivů, vylíčeni značně nelichotivě. Nespočetné vtipy pořádají útoky na jejich přebujelé orgánové íkvé, takže jim jaksi nezbývá nic jiného, než v praktickém provozu života dokazovat nám, prostým občanům, že to tak není. Jak říkám, na orgána musíte mít tu správnou náturu a když vás někdo nazve orgánem, nesmíte si z toho nic dělat. Musíte i dál pomáhat a chránit, to je život.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském