Lukáš Nečesaný jde opět pro 13. rozhodnutí k soudu v jeho trestní věci. Jaké bude?

loading...

Případ Lukáše Nečesaného pokračuje ve středu 27. 3. 2019 a to u Vrchního soudu v Praze. Kauza začala dne 21. 2. 2013 přepadením kadeřnice L. B. v Hořicích a bohužel trvá dodnes.

Lukáš Nečesaný | repro: hovnomet iROZHLAS.cz

Kauza Lukáše Nečesaného, ač to může být pro mnohé překvapením, má velkou šanci ve středu definitivně skončit. Pokud 8. senát Vrchního soudu v Praze zamítne odvolání státní zástupkyně (Lukáš Nečesaný se z logiky věci do zprošťujícího rozsudku neodvolal), potvrdí Vrchní soud v Praze zprošťující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a Lukáš Nečesaný bude pravomocně zproštěn obvinění z pokusu vraždy….

Rozhodnutí Vrchního soudu nabývá právní moci dnem vyhlášení rozhodnutí v soudní síni. Řádný opravný prostředek není proti rozhodnutí Vrchního soudu přípustný.

Takový postup však se znalostí postoje předsedy odvolacího senátu s vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničící s jistotou, nepředpokládáme.

A to z těchto důvodů:

loading...

Případ Lukáše Nečesaného je nazýván “válkou soudů”, „justičním ping pongem“ či “selháním obecných soudů“.

Důvod takového stavu lze jednoznačně uchopit a pojmenovat – jmenuje se 8. senát Vrchního soudu v Praze pod předsednictvím JUDr. Jiřího Lněničky s hanlivou přezdívkou “pankrácký kat”. (zdroj)

Není nic platné, že musel ve věci Lukáše Nečesaného zasáhnout dvakrát Nejvyšší soud, který musel napravit pochybení tohoto senátu tím, že jeho rozhodnutí zrušil a dokonce dvakrát propustil Lukáše Nečesaného z výkonu trestu, což je zcela ojedinělé a naprosto nevídané.

Není dále nic platné, že Nejvyšší soud opakovaně podrobil práci 8. senátu Vrchního soudu v Praze naprosto zdrcující kritice, kdy závěr “byl porušen zákon v neprospěch Lukáše Nečesaného” se v usnesení Nejvyššího soudu opakuje několikrát.

Není již vůbec nic platné, že dne 5. 2. 2019 dokonce Ústavní soud rozhodl nálezem (zdroj), že:

loading...

I. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2018 sp. zn. 8 To 68/2018 bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na řádné soudní řízení podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s právem na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2018 sp. zn. 8 To 68/2018 se ruší.

Není nota bene nic platné, že v tomto nálezu IV. 4091/18 se dokonce objevuje závěr, který má naprosto zásadní vypovídací hodnotu o tom, jak je proces s Lukášem Nečesaným veden. Věta zní:

1.Vrchní soud tedy nad odůvodněním rozsudku krajského soudu vynesl poměrně kategorický závěr (odsudek), který však zjevně neodpovídá jeho skutečnému obsahu.

2. V rozhodování začínají vystupovat i prvky nejen právního hodnocení, nýbrž i emocionální.

Zjednodušeně řečeno, zejména předseda 8. senátu Vrchního soudu v Praze dospěl ke svému vnitřnímu přesvědčení, že Lukáš Nečesaný je pachatel útoku ze dne 21. 2. 2013 a je nutno ho zcela preventivně potrestat.

loading...

Pro předsedu senátu JUDr. Jiřího Lněničku nehraje naprosto žádnou roli, že nalézací soud, který provádí dokazování, Lukáše Nečesaného zprostil v plném rozsahu obžaloby.

Není pro něj důležité, jak velmi tvrdé kritice podrobuje jeho práci nadřízený, tedy Nejvyšší soud a vysloveně přes “mrtvoly” raději odebere Lukáše Nečesaného zákonnému soudci a poruší jeho právo na řádné soudní řízení. A to jen proto, aby dosáhl svého velkého vítězství…. vítězství malého muže….

Případ Lukáše Nečesaného vejde do dějin jako učebnicový příklad procesu, který Ústavní soud nazývá naprosto “unfair proces” (čti za každou cenu a vem čert nějaká práva sprostého obžalovaného resp. odsouzeného) a stane se modelovým příkladem na všech právnických fakultách v České republice.

Ve středu u veřejného zasedání na Vrchním soudě v Praze se pravděpodobně nestane nic. Malý velký předseda přece nepřekročí svůj drobný stín a věc s odůvodněním obsahující prázdné floskule, vrátí opět nalézacímu soudu v Hradci Králové.

Pokud tuto naprostou hrůzu české justice, tedy případ Lukáše Nečesaného, neuchopí někdo odpovědný a neprovede třeba namátkový test před zahájením veřejného zasedání (a to certifikovaným přístrojem Drager 7510- zdroj) na přítomnost alkoholu u předsedy senátu, je klidně možné, že se u podobného článku sejdeme v roce 2034 s názvem:

Lukáš Nečesaný jde k soudu pro 46. rozhodnutí v jeho trestní věci. Jaké bude?

loading...

Vítejte v právní státě.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Čtěte dále:

Připravuje se další, svobodu omezující, zákon... Jak je všeobecně známo, Česká republika, po počátečním odmítání někdejšího prezidenta Klause, nakonec podepsala tak zvanou Lisabonskou smlouvu. V pods...
Likvidace bílé rasy ve Francii: Pravdivý povzdech ... Starosta jednoho francouzského města a mj. člen Národní fronty si loni posteskl na Twitteru, že v jedné ze tříd v centru města je asi 90% muslimů, což...
ČT dělá zase bolševickou propagandu. Volit půjde p... Václav Danda se zamýšlí nad posledním rozhodnutím ČT dramaticky zvýhodnit „originálně vybrané“ mainstreamové strany před „evropskými“ volbami. Česká t...
Umyje si český stát ruce nad českými dětmi v Norsk... Už třetím rokem bojuje Češka Eva Michaláková o své dva syny Denise a Davida odebrané norskými úřady. Celý příběh zoufalé matky nyní zřejmě spěje ke sm...
Ubrání konzervativci pomník svatého Václava před z... Václav Danda na pozadí „festivalu“ Prague Pride a jeho podporovatelů upozorňuje na hrozivé souvislosti, které „příkladně tolerantní české společnosti“...
S EU jako v dobách RVHP: O Babišovi jinak. Že má p... Nebýt pohoršení nad frackovitým nakládáním Jakuba Železného s Jaroslavem Faltýnkem a Ivanem Bartošem v Událostech, komentářích ČT dne 3. prosince 2018...
Ve staré státní televizi tenkrát v zájmu ideologie... „Nacházíme se v období naprosto neregulovaného kapitalismu, kdy je potřeba, bohužel, takovéto mezery v morálním chování lidské společnosti eliminovat....
Americké kádry na univerzitě v Plzni? Kauza Plzeňská politologie se rozjela do mamutích rozměrů a dle informací od právníků došlo k porušení ústavního zákona, konkrétně Listiny základních ...
Soudružská sebekritika šéfa EU: Nevěřme mu ani dob... Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise (vlády), kritizoval Evropskou unii! Taková zpráva vypadá jako hodně hloupý vtip. A vlastně také je. Abyc...
Politické procesy v naší zemi pokračují: Demontáž ... Petr Hájek komentuje dvě napohled zcela odlišná soudní jednání, která v posledních dnech opět trochu poodhalila, oč se ve skutečnosti u nás hraje. Vče...
loading...