Nechutné a odporné! Srbové jí dvakrát zachránili život a ona stála za jejich vražděním

Marie Korbelová (*1937, dnes známá jako Madeleine Albright, pozn. ed.) je pro mě symbolem opovržení. Když jí a její rodině bylo zle, pomohl jí jistý slovanský národ. Ale to si Marie pravděpodobně nepamatuje. Asi ne nadarmo, když v exilu v Anglii v roce 1943 nastoupila do školy, byla charakterizována jako bystrá žačka s dobrými známkami, jen ze zeměpisu měla čtyřku.

Balkánská řeznice Madeleine Albright | repro: RT.com

Ano, tušíte správně, tím národem, který rodině diplomata Josefa Korbela pomohl při útěku před jistou smrtí v pozdějším Protektorátu, protože Marie má židovské předky, byli právě Srbové. Z Bělehradu pak rodina před německou okupací včas vycestovala do Anglie.

Který národ pak opět pomohl rodině Korbelů, když po komunistickém převratu v roce 1948 podruhé opustili vlast? Opět Srbové. Josef Korbel byl velvyslancem v Bělehradu.

A teď udělejme střih a porovnejme jedenáctiletou šťastnou holčičku, koupající se s rodiči v bělehradské řece Sávě v roce 1948, s tvrdými rysy ženy, díky níž jsou bombardovány mosty přes tu samou řeku. Jsou vražděny děti a civilisté v zemi, která její rodině a jí osobně tolik pomohla.

Dnes se mnozí nepřemýšlející lidé vztekají nad faktem, že legální vláda Krymu vyhlásila referendum, obyvatelstvo se jednoznačně vyjádřilo pro osamostatnění, vláda i parlament Krymské republiky toto rozhodnutí respektovaly, osamostatnily se a o pár dní později požádaly o vstup do federace sousedního státu. Nikdy v historii neproběhla realizace práva národa na sebeurčení takto hladce jako v tomto případě. A nebuďme slepí, ani v roce 1918 Československo nevzniklo takto jednoznačně, museli jsme silou vojska potlačit bouřící se odpor.

K ničemu takovému v provincii Kosovo nedošlo. Naopak. Srbská vláda byla obelhána, že Kosovo zůstane součástí Jugoslávie a NATO se jen postará o uklidnění situace. V nejbližším možném okamžiku došlo k odtržení Kosova od Srbska a k etnické čistce na těchto územích. Přitom anexi silou zakazuje mezinárodní právo a jakékoliv jednostranné změny hranic jdou proti pořádku založenému na principech Charty OSN.