Rvačce o naše peníze se říká různě. Teď zrovna Brexit

Fandíte Britům nebo Bruselanům? Anglosasům nebo Frankogermánům? Snad si ale nemyslíte, že do některého z těchto táborů Češi, Slováci a další Slované patří? Tak to rozhodně ne. Ale o náš majetek, naše peníze o veškeré hodnoty, co naši předkové a také my vybudovali, o to skutečně jde.

Svatopluk Otava | foto: archív autora

Vlastně jsme chtěli do EHS, skončili jsme v Eurosojuzu

Původní myšlenka EHS (Evropského hospodářského společenství) nebyla marná. Mezinárodní spolupráce, při které se ekonomicky silné země domlouvaly na volném pohybu zboží a služeb, eliminovaly tak spoustu nadbytečné administrativy, kterou sebou jinak mezinárodní obchod nese, to vše přispívalo k jejich rychlému rozvoji.

Jenže projekt narazil na své limity. Lépe řečeno, mezinárodní bankéřstvo, které stálo u jeho zrodu, se rozhodlo, že mu konečně vtiskne ten pravý, zamýšlený účel. Po rozvalu Sovětského svazu a jeho satelitů, konečně finančníci poznali, že příležitost, jaká se jim právě skýtá, se už opakovat nebude. Tak obrovské množství majetku, které Východ přinesl Západu díky svým pomýleným vizionářům spravedlnosti, racionálním kolaborantům a oportunistům všech stupňů, to snad historie nepamatuje. EHS se rychle transformovalo do EU, pohltilo východoevropské země, ujařmilo jejich suverenitu Lisabonským diktátem. Ovládlo jejich hospodářský potenciál.

Díky systému daňových rájů lucemburského nebo kyperského typu je zajištěn nekonečný odliv stamiliardového majetku nových kolonií do „mateřských“ zemí.

V zájmu „Civilizace“

Koho tehdy mohlo napadnout, že tradiční britská povýšenost ohrozí kompletní drancovací projekt tak vážně, jak se v posledních dnech ukazuje.

Agličanům nestačilo množství výjimek, kterými podmiňovali své setrvání v Unii jako víceméně volný člen, téměř typu Norska . Novodobí nevolníci z Východu se velice hodili zlenivělým Zápaďanům na práce, které už byli uvyklí přenechávat Asijcům či Afričanům, poněvadž byli pracovitější, vzdělanější, lepší. A vyskytla se obrovská příležitost dokonalého marketingu. Prostřednictvím neoliberalistických koníků snících o univerzálním nahnědlém lidstvu, jehož kolébkou bude Evropa, vyvézt univerzální „dobro“, „Civilizaci“ kam oko dohlédne a zakrýt novodobý neokolonialismus nálepkou „hodnot“.

A kolonialistická minulost Západu bude světu prezentována jako nenávratně pryč a díky tzv. politické korektnosti se už o ní nebude ani mluvit.

Rasismus má dnes prostě „korektní“ kabát

Jediná západní a skutečně univerzální „hodnota“ je ovšem loupež. Vždy to tak bylo, je a nevidět posunu, že by to snad někdy mělo být jinak.

A protože posledním nedobytým okrskem planety je východ Evropy a Rusko (poněvadž např. Čína si už svou suverenitu i nad zdroji vydobyla zpět), napřel se neokolonialistický směr na Východ. Koneckonců – pro Brity, ale i Francouze a Němce slovanské země nikdy nedosahovaly „civilizační úrovně“ Západu., ale vždy jen zajímavý prostor k nástupu proti Rusku, nazývaný postupně i oficiálně jako prostor Životní. Ani pro věčně zadlužené Italy nebo věčně krachující Španěly jsme obyčejně po rasisticku nikdy nebyli partnery, maximálně jen sloužícími.

Mimochodem – sami tento pohled na východní země usnadňujeme. Ať už iracionální posko-ruskou (nikoli dnes už rusko-polskou) řevnivostí, chorvatsko-srbskou (nikoli dnes už srbsko-chorvatskou) historicky podmíněnou neláskou až nenávistí, česko-slovenskou i slovensko-českou naivitou a iracionální vírou v dobro.

Už se perou…

Jedinou naší nadějí a také nadějí lidstva je skutečnost, že i nadnárodní šéfové korporací a bank se přes stejné cíle smrtelně nenávidí i mezi sebou. Když jde totiž o peníze, neznají bratra.

A londýnské City příliš pozdě došlo, že při namachrovaných plánech znovuobnovení britského vlivu a panování nad Evropou s velkolupičem USA za zády, nutně narazí na Německo a podobně naladěnou Francii. Nedošlo jim, že podceňovaný Brexit Frankogermáni se svými jižními satelity využijí hlavně k tomu, aby jim plenění východoevropských kolonií když ne znemožnili, tak velmi znepříjemnili.

Tudíž celý slavný Brexit je pouhopouhou krvavou rvačkou mezi Anglosasy (Velká Británie a USA) a Frankogermány (Německo, Francie) o nadvládu nad Východní Evropou, když prozatím (a to je opravdu k vzteku) na to Rusko nedosáhnou.

A je to rvačka skutečně krvavá, protože jde o peníze a peníze jsou přece dle jejich „hodnotového“ vidění nejen krví ekonomiky, ale jednoduše smyslem života.

Tak co Češi, Slováci, Poláci, Rusové, Srbové etc…? Fandíte Anglosasům nebo Frankogermánům?